Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
HD-DVD

Armoton

Unforgiven 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: HD-DVD
 
Vuosi: 1992Kesto: 131 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1 Plus
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 98008EAN: 7321944809485

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

C­lint Eas­twoo­din me­nes­ty­nyt ja ar­vos­tet­tu län­ne­ne­lo­ku­va saat­te­lee wes­ter­nin gen­renä hy­vin an­sait­tuun le­poon.

C­lint Eas­twoo­din me­nes­ty­nyt ja ar­vos­tet­tu (4 Os­ca­ria ja lu­kui­sia mui­ta pal­kin­to­ja) län­ne­ne­lo­ku­va saat­te­lee wes­ter­nin gen­renä hy­vin an­sait­tuun le­poon. Spa­get­tiwes­ter­nien kuo­le­mat­to­mal­le isäl­le Ser­gio Leo­nel­le ja Dir­ty Har­ryn oh­jaa­jal­le Don Sie­ge­lil­le omis­te­tun elo­ku­van kes­kei­simmät roo­lit on mie­hi­tet­ty ko­vil­la ni­millä: Eas­twood, Ge­ne Hack­man ja Mor­gan Free­man.
Eas­twood on vai­mon­sa me­nettä­nyt per­heel­li­nen mies, jon­ka ruu­din­kat­kui­ses­ta men­nei­syy­destä löy­tyy en­nemmän kuol­lei­ta mie­hiä, nai­sia ja lap­sia kuin san­ka­ri tah­toi­si muis­taa. Vuo­sien hil­jai­se­lon jäl­keen mies ajau­tuu vielä elä­kepäi­villään mu­kaan hank­kee­seen, jon­ka päämääränä on kos­taa ilo­tyttöjä viil­lel­leil­le far­ma­reil­le ve­ri­ses­ti ja nos­taa näistä lu­vat­tu tu­han­nen dol­la­rin palk­kio. Eas­twood os­ti elo­ku­van kä­si­kir­joi­tuk­sen it­sel­leen jo vuo­sia sit­ten, mut­ta ha­lu­si odot­taa kun­nes oli mie­lestään kyl­lin van­ha pääo­saan. Odo­tus kan­nat­ti, sillä lop­pu­tu­lok­se­na oli – ajoit­tai­sia su­van­to­vai­hei­ta lu­kuu­not­ta­mat­ta – ä­lykäs ja sym­paat­ti­nen­kin wes­tern, jos­sa aseet pu­hu­vat vas­ta ih­mis­ten jäl­keen. (IJ)

Kuva & ääni

BD-versiota on mielenkiintoista verrata HD DVD:hen. BD on selvästi kirkkaampi, valoisampi. Ero tulee selvimmin esille alkupuolen saluunakohtauksessa, kun Gene Hackman ojentaa lehmipoikia. Molemmat ovat toki äärimmäisen tarkkoja. BD lienee parempi valinta useimpien mielestä. Laadukas ääniraita on DD5.1 Plus, joten kompressoimatonta PCM-raitaa saadaan vielä odottaa.

Ekstrat

Ekstrat vastaavat BD-laitosta. Eastwoodin elämänkerturi Richard Schickelin kommenttiraita on näkemyksellinen, vaikka usein hiljaiseksi heittäytyvän ohjaajan omaa ääntä olisi kuunnellut mieluummin. Lisäksi mukana on neljä dokumenttia, joiden yhteispituus on peräti 127 minuuttia. Viimeinen makupala on Maverick tv-sarjan jakso ”Kaksintaistelu auringon laskiessa”, suoraan Eastwoodin alku-uralta. (PS)
15/09/2008
15/09/2008

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy