Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Trolls

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: SF Film 
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

T­rol­lit aje­taan maan­pa­koon.

T­rol­lit aje­taan maan­pa­koon. Pa­han­si­sui­set pei­kot, pie­niä trol­le­ja ah­mi­vat har­va­ham­pai­set ber­ge­niläi­set Ber­ge­niläi­set, häätävät pie­no­kai­set ko­ti­seu­dul­taan. Lo­pul­ta näin tai­taa ol­la hyvä, maas­ta­muut­to ei sit­tenkään mer­kit­se ai­na suun­taa huo­nom­paan. Rau­ha saa val­li­ta mo­lem­min puo­lin vuo­si­kau­det.
Ai­ka ku­luu, nälkä kas­vaa. Ber­ge­niläis­ten uu­si ku­nin­gas ei vieläkään ole pääs­syt mais­ta­maan puh­tois­ta trol­lin­li­haa. Suo­ra rin­nas­tus por­va­ril­li­seen irs­tai­luun, si­ni­ve­ri­seen neit­syt­jah­tiin, on pii­lo­tet­tu lap­sien ymmär­ryk­sen ulot­tu­mat­to­miin.
Pik­kuo­ve­luu­del­la Ber­ge­nin nälkäi­set pää­sevät jäl­leen kä­sik­si trol­lei­hin, on ai­ka pa­luun en­ti­seen. Yli­pir­teä op­ti­mis­tit­rol­li Pop­py päättää ot­taa oh­jat hal­tuun­sa. Yh­dessä vas­ta­pai­non­sa, kel­la­ris­sa ma­jai­le­van ala­ku­loi­sen Ri­sun kans­sa he läh­tevät en­ti­sil­le ko­ti­seu­duil­le pe­las­ta­maan mitä pe­las­tet­ta­vis­sa on.
T­rolls kä­sit­te­lee luot­ta­mus­ta, rak­kaut­ta ja ystä­vyyttä — unoh­ta­mat­ta al­le­vii­va­tun ma­kei­le­vaa ja pa­huk­sen hy­vin ajoi­tet­tua kes­kus­te­lua en­nak­ko­luu­lo­jen kät­ke­mi­sestä, eri­lai­suu­den hyväk­sy­mi­sestä ja maa­han­muu­tos­ta. Viih­teen la­ji­tyy­peistä ken­ties juu­ri las­te­ne­lo­ku­va on kä­si­tel­lyt ai­het­ta on­nis­tu­neim­min. Eri­lais­ten ke­hi­tel­ty­jen ötökkä­la­jien var­jol­la on help­po upot­taa en­nak­koa­sen­teet, lap­siin aa­te voi vielä is­kos­tua­kin — puh­taal­la ove­luu­del­la.
Tek­ni­sellä puo­lis­kol­la Trolls on viehättävän vä­rikäs, nuk­ke­hah­mot eleh­tivät ka­ris­maat­ti­si­na. Ko­ti­mai­nen ää­ni­työ on ajoit­tain mu­mi­se­vaa ja kai­kui­saa, las­ten oh­jaus tylsähköä.
Juo­nen­sa puo­lel­ta klas­si­sia las­ten­seik­kai­lu­rai­tei­ta rul­laa­va Trolls on Drea­mWork­sin uu­sin täsmäis­ku. Kak­soi­sis­ku suun­tau­tu­nee vah­vas­ti oheis­tuo­te­mark­ki­noil­le. Tie­to­ko­ne­te­koi­sen nuk­kea­ni­maa­tion vä­ri­kart­taa sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti hyö­dyntävä hah­mo­gal­le­ria on val­mii­na siir­rettäväk­si ta­va­ra­ta­lo­jen hyl­lyiltä jou­lu­pa­ket­tei­hin. Pa­ket­tien sisältö on nähtä­vissä pik­ku­tyttö­jen yöpöy­dillä kaut­ta maan.
Mo­nil­le myyn­ti­lis­toil­le ko­hoa­va seik­kai­lu avaa Suo­men teat­te­reis­sa 28.10. (VA)
03/11/2016

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy