Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

2001 Maniacs

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2000Kesto: 84 minuuttia
Julkaisija: FinnkinoKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 202550EAN: 6420201171950

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

A­jan hen­ki on ol­lut tehdä hiu­kan vä­hemmäl­le­kin huo­miol­le jää­neistä elo­ku­vis­ta uu­sia ver­sioi­ta.

A­jan hen­ki on ol­lut tehdä hiu­kan vä­hemmäl­le­kin huo­miol­le jää­neistä elo­ku­vis­ta uu­sia ver­sioi­ta. Niinpä Hersc­hell Gor­don Lewi­sin ”­Two Thou­sand Ma­niacs!” on pää­tet­ty muo­ka­ta uu­dem­man ker­ran ih­me­teltäväk­si. Kierrä­tys­ker­ral­la oh­jaa­jan­pal­lil­le on is­tu­tet­tu Tim Sul­li­van, joh­ta­vak­si ma­nia­cik­si Ro­bert Eng­lund.
Kol­me nuor­ta miestä läh­tee road tri­pil­le koh­ti Day­to­na Beac­hiä. Kul­jet­ta­jan hi­mo ran­ta­tyttö­jen perään kas­vaa liian suu­rek­si, ja po­ruk­ka päättää ko­keil­la oi­ko­tietä. Rei­tin­va­lin­ta joh­taa sisä­siit­toi­sil­le bak­ka­naa­leil­le Rau­han­laak­sok­si ni­met­tyyn ta­loröyk­kiöön. Kan­sa­lais­so­das­ta edel­leen toi­pu­ma­ton kylä­pa­ha­nen ja­noaa kos­toa.
Vaik­ka mo­der­ni­soin­ti ei tee kai­kin koh­din oi­keu­tus­ta ori­gi­naa­lil­le, on sp­lat­ter­koh­tauk­set ja muut tar­peel­li­set il­jettä­vyy­det vä­ker­ret­ty kun­nioi­tuk­sel­la al­ku­peräistä koh­taan. Tun­nel­ma ko­hoaa tou­hun kuu­men­tues­sa. Vaik­ka raa­kuu­det ovat so­pi­mat­to­mia 2000-lu­vul­le, ei voi väittää et­teikö elo­ku­van at­mosfää­ri oli­si poik­keuk­sel­li­nen kau­hun lop­pu­mat­to­mas­sa tul­vas­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ei ahdista elokuvan sisällön lailla, kontrasti näiden välillä toimii. Luonnonvalo korostuu. Ekstroissa trailerishow. (VA)
31/08/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy