Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ratsasta viimeinen taival

Lonely Are the Brave 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1962Kesto: 103 minuuttia
Julkaisija: FinnkinoKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 63638EAN: 6415018626915

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kirk Doug­las on 1960-­lu­vun Ram­bo, Ko­rean so­das­sa purp­pu­ra­sydä­men an­sain­nut vii­mei­nen ka­pi­nal­li­nen cow­boy, jo­ka jou­tuu suih­ku­ko­nea­jal­la pa­haan kah­nauk­seen lain kans­sa, mut­ta ko­ko­nai­suu­teen näh­den pien­ten syi­den vuok­si.

Kirk Doug­las on 1960-lu­vun Ram­bo, Ko­rean so­das­sa purp­pu­ra­sydä­men an­sain­nut vii­mei­nen ka­pi­nal­li­nen cow­boy, jo­ka jou­tuu suih­ku­ko­nea­jal­la pa­haan kah­nauk­seen lain kans­sa, mut­ta ko­ko­nai­suu­teen näh­den pien­ten syi­den vuok­si. Le­gen­daa­ri­sen Dal­ton Trum­bon kä­si­kir­joi­tus pe­rus­tui Edward Ab­beyn ro­maa­niin The Bra­ve Cow­boy (1956). Elo­ku­vaa on han­ka­la nähdä edel­li­sen vuo­si­kym­men Mc­Cart­hy-vai­no­jen tai seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen kan­sa­lai­soi­keu­sak­ti­vis­min ohi. Se ei to­sin juu­ri hait­taa.
Hyvä taus­ta­kas­ti toi­mii. Wal­ter Matt­hau on aiem­pien pa­his­roo­lien­sa jäl­keen li­pu­nut pa­ha-hyvä –ak­se­lil­le ta­kaa-a­ja­va­na she­rif­finä. Geor­ge Ken­ne­dy osaa sa­dis­ti­sen po­lii­sin roo­lin­sa, ja Ge­na Row­lands uu­den ajan it­senäi­sen nai­sen. Per­he on pa­hin –­sar­jan Arc­hie Bun­ke­ri­na kai­kil­le tu­tuk­si tul­lut Car­rol O’­Con­nor ty­lyi­lee rek­ka­kus­ki­na, jo­ta tar­vi­taan lop­pu­koh­tauk­ses­sa.
T­rum­bo oli lah­jak­kaim­pia Hol­lywoo­din ske­na­ris­teis­ta, jo­ka dis­pon­sa ai­ka­na pys­tyi työs­ken­te­lemään li­ki­pitäen jo­ka päivä pseu­do­ny­mien suo­jis­ta. Tämä län­ne­ne­lo­ku­va ajoit­tuu ai­kaan, jol­loin hän oli työs­ken­nel­lyt pa­rin vuo­den ajan avoi­mes­ti. Juu­ri Kirk Doug­las palk­ka­si hä­net te­kemään Spar­ta­cuk­sen kä­si­kir­joi­tus­ta. Tee­ma on sa­ma ja ikiai­kai­nen.
Tyy­likäs, to­sin hie­man ra­kei­nen mus­ta­val­koi­nen Pa­na­vi­sion-ku­va. Ver­ti­kaa­li­set lin­jat väpättävät alia­sing-il­miön kou­ris­sa. Sel­keä ää­ni­rai­ta. Jer­ry Golds­mit­hin sen­ti­men­taa­li­nen mu­siik­ki muis­tut­taa seu­raa­van vuo­si­kym­men Ome­ga Ma­nin soundt­rac­kia. Jee­sus-al­le­go­ria yh­distää. Ei ekst­ro­ja. (PS)
02/01/2015
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy