Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

007 ja kultasormi

Goldfinger 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1964Kesto: 110 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 1.66*
Ääniraita: DTS HD5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 70655EAN: 6438044111361

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Toi­sek­si pa­ras 007-e­lo­ku­va.

Toi­sek­si pa­ras 007-e­lo­ku­va. Hie­nos­sa al­ku­jak­sos­sa su­kel­lus­pu­vun al­ta löy­tyy val­koi­nen smok­ki. Se kuu­luu po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri­sen his­to­rian vi­suaa­li­siin muis­ti­ku­viin, jo­ka te­ki ai­ka­lais­kat­so­jiin läh­temättömän vai­ku­tuk­sen. Mui­hin ko­ho­koh­tiin kuu­lu­vat kort­ti­pe­li­hui­jaus Mia­mis­sa, Jill Mas­ter­so­nin mur­ha kul­ta­jau­heel­la, vei­ja­rei­den vä­li­nen gol­fot­te­lu, uu­si au­to As­ton Mar­tin DB5 ih­meo­mi­nai­suuk­si­neen, Bon­din pal­lien uh­kaa­mi­nen la­sersä­teellä ja Fort Kno­xin pie­nois­mal­li.
Tur­has­ta vaa­ti­mat­to­muu­des­ta ei voi syyttää: Sean Con­ne­ry kel­listää kol­me nais­ta 15 mi­nuu­tis­sa. Con­ne­ryn li­hak­si luo­maa hah­moa tue­taan mo­nin hie­noin si­vu­roo­lein: it­se vas­ta­poo­li Kul­ta­sor­mi (tai­dol­la du­bat­tu sak­sa­lai­nen Gert Frö­be), pa­ras bond-tyttö Pus­sy Ga­lo­re (mitähän Ho­nor Black­man tuu­ma­si roo­li­hah­mon­sa ni­mestä, va­paas­ti suo­men­net­tu­na "Pimp­piä yl­lin­kyl­lin"?) ja yli­maal­li­sen vah­va tur­va­mies Odd­job (Ha­rold Sa­ka­ta, uu­des­sa teks­ti­tyk­sessä ni­mellä Hans­lan­ka­ri) tap­pa­vi­ne si­lin­te­rei­neen.
Juo­nes­ta viis, mut­ta ko­vin vaa­ti­ma­ton ei ole ri­kol­lis­ten suun­ni­tel­ma­kaan: Fort Kno­xin kul­ta­va­ras­tot py­ritään saa­maan ra­dioak­tii­vi­sik­si, jol­loin län­ti­nen maail­man­ta­lous me­ni­si se­kai­sin, kii­na­lai­set iloit­si­si­vat 20 vuot­ta etua­jas­sa ja pää­kon­nan kul­ta­va­ran­to­jen ar­vo kym­men­ker­tais­tui­si. Ny­kypäivänä se tar­koit­tai­si suu­rin piir­tein sitä, että Sam­po Pank­ki ot­tai­si huo­lek­seen kaik­kien mui­den pank­kien tie­tojär­jes­telmät.

Kuva, ääni & ekstrat

Goldfinger hyötyi aikoinaan uudesta UE-versiosta aika vähän kuvansa osalta lukuun ottamatta kasvanutta kuva-alaa. BD tarjoaa tähän verrattuna halo-väpinää hieman vähemmän, mutta ero ei ole dramaattinen. Toisaalta trikkikuvat erottuvat kiusallisen selvästi. Ääni ei ole enää mono, mutta tulee edelleen aika keskitetysti keskikaiuttimesta. Muita kanavia käytetään sopivan säästeliäästi. Ääniraita toimii, mutta on aika hillitty. Toisaalta nyt ei kärsitä luonnottomista tilaefekteistä. Jälkiäänityksen ongelmat tulevat kuitenkin esille aiempaa selvemmin. Ekstroissa 87 min. dokumenttia, kaksi kommenttiraitaa, traileri, kolme tv-mainosta, neljä radiomainosta, 34 min. Conneryn radiohaastattelua ja kuvagalleria. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy