Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Beloved - Rakastettu

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1998Kesto: 164 minuuttia
Julkaisija: Sandrew MetronomeKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew Metronome) ellei toisin mainita.

Elokuva

To­ni Mor­ri­son ro­maa­niin pe­rus­tu­va vai­kea­sel­koi­nen elo­ku­va, jo­ka vaa­tii her­keämätöntä tark­kai­lua.

To­ni Mor­ri­son ro­maa­niin pe­rus­tu­va vai­kea­sel­koi­nen elo­ku­va, jo­ka vaa­tii her­keämätöntä tark­kai­lua. Le­vo­ton ja hiu­kan liian rik­ko­nai­nen. Myös pitkä. Jos ha­luat nähdä to­del­la eri­koi­sen elo­ku­van, va­lit­se tämä. Kal­toin koh­del­tu mus­ta nai­nen huo­leh­tii tyttä­restään ta­los­sa, jos­sa kum­mit­te­lee. Van­ha ystävä saa­puu pai­kal­le ja men­nei­syy­den ar­pia auo­taan. Pai­kal­le dra­maat­ti­ses­ti saa­pu­va Be­lo­ved-nei­to häm­mentää ou­doil­la ta­voil­laan.
Hyvä ku­va, to­sin pientä vä­rinää ajoit­tain. Ääntä on käy­tet­ty te­hok­kaas­ti ku­vaa­maan, kuin­ka ta­lo elää. Ei lai­sin­kaan ekst­ro­ja.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy