Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

47 Ronin

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 119 minuuttia
Julkaisija: Universak´lKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083000899

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universak´l) ellei toisin mainita.

Elokuva

Sa­mu­rai-­kult­tuu­ria ja noi­tuut­ta omin­ta­kei­ses­ti yh­teen pu­no­va toi­min­tae­lo­ku­va ker­too mie­li­ku­vi­tus­ta hi­ve­levän ta­ri­nan feo­daa­li­sen Ja­pa­nin val­ta­pe­listä.

Sa­mu­rai-kult­tuu­ria ja noi­tuut­ta omin­ta­kei­ses­ti yh­teen pu­no­va toi­min­tae­lo­ku­va ker­too mie­li­ku­vi­tus­ta hi­ve­levän ta­ri­nan feo­daa­li­sen Ja­pa­nin val­ta­pe­listä. Yli­luon­nol­li­set voi­mat ja Ga­me of Th­ro­nes -mag­ni­tu­din shak­ki lyövät viih­dyttäväs­ti kättä kun vää­rinkäytök­set kas­va­vat no­peas­ti sel­lai­siin mit­toi­hin, että kos­to on ai­noa mah­dol­li­suus. Ta­pah­tu­mien imuun jou­tuu myös hyl­kiönä pi­det­ty puo­li­ve­ri­nen (Kea­nu Ree­ves), jos­ta pää­lael­leen kaa­de­tul­la pe­li­lau­dal­la tu­lee en­tistä tär­keäm­pi pe­lu­ri.
Pe­rin­teikkäistä sa­tu­jen ai­nek­sis­ta taot­tu ta­ri­na avau­tuu su­la­vas­ti ja pu­nai­sen lan­gan ympä­ril­le ku­dot­tu kult­tuu­ri­se­pi­te ja miljöö ovat jän­nittä­viä. Miek­ka ja mys­tiik­ka -sar­jan seik­kai­lu­na tämä toi­mii oi­kein nau­tin­nol­li­ses­ti vaik­ka ko­ko­nai­suus li­puu­kin lo­pul­ta muu­ta­man pe­nin­kul­man ohi va­ka­vas­tio­tet­ta­vas­ta elo­ku­vas­ta. Yllättäen myös Kea­nu Ree­ve­sin funk­tio­naa­li­sen kolk­ko suo­ri­tus rek­ry­toi­tu­na sa­mu­rai­na kal­pe­nee suh­tees­sa Tom Crui­sen vas­taa­vaan roo­liin elo­ku­vas­sa Vii­mei­nen sa­mu­rai. Pie­nistä puut­teis­taan huo­li­mat­ta elo­ku­va tar­joaa kui­ten­kin hyvää A-luo­kan toi­min­ta­sa­tua lauan­tai-il­lan ra­tok­si.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu kuu­lui­saan ja­pa­ni­lai­seen ta­ruun 47 sa­mu­rais­ta, jot­ka Sho­gu­nin kiel­los­ta huo­li­mat­ta päät­tivät kos­taa isäntänsä kuo­le­man — tietäen, että on­nis­tu­nut­kin yri­tys päät­tyy heidän omaan kuo­le­maan­sa. Us­kol­li­suu­den ylis­tys­ta­ri­na­na ra­kas­tet­tu ker­to­mus saa tässä Hol­lywoo­din pa­ten­toi­dun fan­ta­sias­pek­taak­ke­li-kä­sit­te­lyn, jo­ka muut­taa tun­net­tua ta­ri­naa muu­toin­kin kuin tuo­mal­la mu­kaan yli­luon­nol­li­sia ele­ment­tejä. Hur­ja ta­ri­na ei pää­se tässä oi­keuk­siin­sa, eikä dra­maat­ti­set koh­tauk­set­kaan is­ke rea­lis­mil­laan, mut­ta sa­tu­seik­kai­lu­na an­ti on viih­dyttävää. Lip­pu­luu­kul­la tämä jäi ymmär­rettäväs­ti pet­ty­myk­sek­si.

Kuva & ääni

Erinomainen kuva ja ääni. Samurai-kulttuurin ja taruhahmojen yhteensovitus toimii asiallisen pontevana audiovisuaalisena karkkina. Jälki on kaikinpuolin jäsentynyttä, luontevaa ja vivahteikasta. Myös japanilaisin vaikuttein koottu musiikkiraita toimii tyylikkäästi, mutta ei aivan onnistu vakuuttamaan japanilaisuudellaan tai nousemaan samaan eeppisten luritusten sarjaan kuin Hans Zimmerin score elokuvassa Viimeinen Samurai.

Ekstrat

Ekstroissa poistettuja kohtauksia (8 min.) ja sarja tavanomaisia koosteita elokuvan synnystä (yht. 24 min.). (IJ)
28/05/2014

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy