Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Hidden Figures - varjoon jääneet

Hidden Figures 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2016Kesto: 127 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
4K HDR 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 7340112737184

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ko­mea to­si­ta­ri­na NA­SA:n var­jois­sa ko­vaa päivää pais­ki­neis­ta mus­tis­ta nai­sis­ta, joi­ta ro­tue­rot­te­luun tot­tu­nut 60-­lu­vun alun yh­teis­kun­ta ei juu­ri no­tee­ran­nut.

Ko­mea to­si­ta­ri­na NA­SA:n var­jois­sa ko­vaa päivää pais­ki­neis­ta mus­tis­ta nai­sis­ta, joi­ta ro­tue­rot­te­luun tot­tu­nut 60-lu­vun alun yh­teis­kun­ta ei juu­ri no­tee­ran­nut. Ma­te­maa­tik­koi­na ja lo­pul­ta myös tie­to­ko­neen ope­raat­to­rei­na toi­mi­nei­den nais­ten pa­nos oli kui­ten­kin mer­kittävä, el­lei suo­ras­taan rat­kai­se­va, ava­ruu­soh­jel­man py­ris­tel­lessä epäon­nis­tu­neis­ta ko­keis­ta koh­ti John Glen­nin ava­ruus­len­toa.
Läm­min­hen­ki­nen draa­ma luo upeas­ti elävän sii­vun pe­rio­dielämää his­to­rial­lis­ten ta­pah­tu­mien al­la. Kol­men nai­sen, Kat­he­ri­ne Gob­len (Ta­ra­ji P. Hen­son), Do­rort­hy Vaug­ha­nin (Oc­ta­via Spen­cer) ja Ma­ry Jack­so­nin (Ja­nel­le Mo­nae), kaut­ta ta­pah­tu­mia avaa­va elo­ku­va va­kuut­taa niin draa­ma­na kuin puo­li­va­ka­va­na his­to­rian­kir­joi­tuk­se­na. Elo­ku­van sa­no­ma on se­kin vas­taan­sa­no­mat­to­man ins­pi­roi­va ope­tus työn­teon ja pe­rik­sian­ta­mat­to­muu­den pal­kit­se­mi­ses­ta.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Mar­got Lee Shet­ter­lyn sa­man­ni­mi­seen kir­jaan, jo­ka puo­les­taan pe­rus­tui to­si­ta­ri­naan. Elo­ku­vas­sa ta­pah­tu­mia on luon­nol­li­ses­ti tii­vis­tet­ty ja hah­mo­ja yh­dis­tet­ty, sa­mal­la joi­ta­kin ro­tu­syr­jinnän ele­ment­tejä ko­ros­taen. To­del­li­suu­des­sa mm. Do­rort­hy Vaug­han oli ylen­net­ty esi­me­hek­si jo 1949, Ma­ry Jack­son ei jou­tu­nut ha­ke­maan opis­ke­lu­lu­paa tuo­miois­tui­mel­ta ja Kat­he­ri­ne Gob­le käyt­ti alus­ta as­ti omal­la lu­val­laan val­kois­ten wc-ti­lo­ja eikä juos­sut päi­vittäin kam­puk­sen toi­sel­le puo­len ves­saan ku­ten elo­ku­va esittää. Elo­ku­van dram­maat­ti­sim­piin koh­tauk­siin kuu­lu­vat wc-kyl­tin rik­ko­mi­nen ja Kat­he­ri­nen pää­sy val­vo­moon lo­pus­sa ovat ne­kin kä­si­kir­joit­ta­jien lisäyk­siä.
His­to­rial­li­sis­ta va­pauk­sis­ta huo­li­mat­ta ta­ri­nan hen­ki tun­tuu ole­van hy­vin to­tuu­den­mu­kai­nen ja ko­ko­nai­suus toi­mii ko­meas­ti myös draa­man kei­noin. Elo­ku­vaa on kri­ti­soi­tu val­koi­sen mie­hen, Ke­vin Cost­ne­rin, nos­ta­mi­ses­ta mus­tan nais­kol­mi­kon pe­las­ta­jak­si, mut­ta tämä kri­tiik­ki tun­tuu ko­vin vä­rit­ty­neeltä ja pe­rus­teet­to­mal­ta. Kir­jai­li­ja it­se tun­tuu pitävän lop­pu­tu­los­ta on­nis­tu­nee­na, ja har­mit­te­lee ai­noas­taan hie­man saa­vu­tus­ten kes­kit­ty­mistä kol­men nai­sen har­teil­le kun to­del­li­suu­des­sa ky­se oli en­nem­min­kin 300 ih­mi­sen työn tu­lok­ses­ta.

Kuva & ääni

Filmimäinen kuva näyttää rakeensa, mutta pitää väritoiston vivahteikkaana ja yksityiskohdat vakaina. Erottelukyvyssä ei kolkutella formaatin rajoja eikä periodipesty väritoisto tunnu suuresti hyötyvän HDR-väritoistosta, mutta jälki on kaikin puolin näyttävää ja kaunista. Puhtaasti soljuva ääniraita.

Ekstrat

Ekstroissa ohjaajan ja pääosan Taraji P. Hensonin kommenttiraita (myös 4K-levyllä). Boksista löytyy myös elokuvan HD-versio omalta levyltään. HD-version ekstroissa lisäksi myös moniosainen making of, poistettuja kohtauksia ja kooste kuvauksista. (IJ)
07/07/2017

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy