Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Heat

Heat – ajojahti 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1995Kesto: 170 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
4K HDR 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018024786

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Heat — ajo­jah­ti on tv-­sar­ja Mia­mi Vi­cen luo­ja­na tun­ne­tuk­si tul­leen Mic­hael Man­nin toi­sek­si pa­ras elo­ku­va.

Heat — ajo­jah­ti on tv-sar­ja Mia­mi Vi­cen luo­ja­na tun­ne­tuk­si tul­leen Mic­hael Man­nin toi­sek­si pa­ras elo­ku­va. Pa­ras on en­simmäi­nen Han­ni­bal Lec­ter -e­lo­ku­va Pys­ko­paa­tin jäl­jillä (Man­hun­ter, 1986). Mo­lem­mat ovat kestä­neet ai­kaa eri­no­mai­ses­ti. 
Se ai­ka oli to­sin toi­nen kuin nyt. Stu­dioil­la oli va­raa pal­ka­ta kak­si me­gatäh­teä sa­maan pro­duk­tioon, ja näyt­te­lijöillä it­sellään oli vielä sii­hen ha­lua. Ego­maa­ni­suus ei vielä tyys­tin val­lin­nut edes Hol­lywoo­dia.
Al Pa­ci­no toi­mii et­sivänä ja Ro­bert De Ni­ro pank­ki­ryöstös­pe­sia­lis­ti­na. Kak­si miestä, sa­ma in­ten­si­teet­ti. 
On luul­ta­vas­ti vää­rin pitää mie­hiä tois­ten­sa su­ku­lais­sie­lui­na. Täy­del­li­nen omis­tau­tu­mi­nen am­ma­til­le yh­distää, mut­ta lo­pul­ta mie­het ovat tois­ten­sa vas­ta­koh­tia. Et­sivä Han­na (Pa­ci­no) elää työnsä kaut­ta, py­syy etäi­senä vai­mol­leen, mut­ta pys­tyy näyttämään em­pa­tiaa lä­hei­sil­leen ja työ­ka­ve­reil­leen. Hän to­ki kat­soo nietsc­heläi­seen kui­luun ja kui­lu kat­soo ta­kai­sin, mut­ta ei hän sin­ne pu­toa. De Ni­ro py­ris­te­lee so­sio­pa­tian ja in­hi­mil­li­syy­den vä­lillä. Hän kul­kee vääjäämätöntä lop­puaan koh­den.
E­lo­ku­va tun­tui tuo­reel­taan suo­ras­taan hä­kel­lyttävältä ko­ke­muk­sel­ta ja mie­lellään tätä kat­soo edel­leen: pank­ki­ryöstön jäl­keen rynnäkkö­kivää­ri lau­laa sii­hen mal­liin, et­tei mikään vä­lien­sel­vit­te­ly missään elo­ku­vas­sa tun­nu tämän jäl­keen juu­ri miltään. Nyt kah­den­kym­me­nen vuo­den jäl­keen Heat pa­nee ny­kypäivän te­hos­te­ry­mis­te­lyjä suo­ras­taan hal­val­la.
Uu­sin­ta­kier­rok­sel­la huo­mioi, kuin­ka Val Kil­mer te­kee elämänsä roo­lin yh­tenä kop­lan jä­se­nistä. Na­ta­lie Port­man on puo­les­taan oi­reie­le­va tei­ni-ikäi­nen 10 vuot­ta en­nen Täh­tien so­ta –o­siaan.

Kuva

Nätin filmimäinen kuva on tummasävyinen ja tiukka, luontevalla tavalla skarppi ja väritoistoltaan hallittu. Jokunen otos jää hikisen tukkoiseksi, mutta näiden vastapainoksi tarjolla on useita vetoavan terävästi luotaavia otoksia. Lähikuvissa onkin loistoa ja päivänvalossa ulkona skoopi laajenee maukkaasti. Vaihtelustaan huolimatta kokonaisuus on ehyt, tyylikäs, taidokas ja teknisesti pätevä.

Kuvan kontroversiaalein osa-alue on sen sinertäväksi ja tummasävyiseksi vedetty väritoisto. Kyseessä on ohjaajan itsensä peukaloima kuosi, jota hän sorvasi jo aiemmin blu-raynä ilmestynyttä "Director's Definitive Edition" -julkaisua varten. Monin paikoin vaikutelma on perin tyylikäs, mutta toisinaan jälki jättää kaipaamaan aiemman version luonnollisempaa väritoistoa, jossa ei haettu pakkasasteita. Ero on havaittava, eikä A/B-vertailussa vanhaan DVD-julkaisuun yksinomaan mairitteleva tälle DDE-versiolle, mutta itse 4K-toisto on tähän syytön.

Ääni

Äänipuolella käytössä on yhä 5.1-kanavainen DTS-HD Master Audio, joka pitää tunkeilijat poissa tontiltaan asenteella. Aseet ja miehet puhuvat tässä yhtä painokkkaasti. Legendaarinen pankkiryöstö on yhä yhtä iskevä kuin maineensa, ja tämän rinnalla muut kohtaukset tuntuvat etenevän kuin kuiskaten.

Ekstrat

Boksi sisältää sekä elokuvan 4K- että HD-versiot omilla levyillään. Mukana ei nyt ole aiemman kaksilevyisen BD-painoksen ekstroja, mutta ohjaajan kommenttiraita onneksi löytyy molemmilta levyiltä. (PS/IJ)
19/01/2023
19/01/2023

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy