Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Devotion

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2022Kesto: 139 minuuttia
Julkaisija: SF StudiosKuva:
1080p 2.20
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018025325

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Studios) ellei toisin mainita.

Elokuva

1950-­lu­vun top­gun seu­raa lentä­jiä, jot­ka toi­sen maail­man­so­dan jäl­ki­mai­nin­geis­sa et­sivät mer­ki­tystä elämäl­le ja kuo­le­mal­le.

1950-lu­vun top­gun seu­raa lentä­jiä, jot­ka toi­sen maail­man­so­dan jäl­ki­mai­nin­geis­sa et­sivät mer­ki­tystä elämäl­le ja kuo­le­mal­le. Mie­len­kiin­toi­seen his­to­rial­li­seen sau­maan is­kevä elo­ku­va tyy­tyy ker­to­maan ku­van­kau­niin ta­ri­nan, jon­ka kir­ja­tuet — MS2 ja Ko­rean so­ta — mais­tu­vat tuo­reil­ta, mut­ta draa­ma näi­den vä­lillä jo muu­ta­maan ker­taan näh­dyltä. Elo­ku­va kui­ten­kin pe­rus­tuu il­mei­sen us­kol­li­ses­ti Jes­se Brow­nin ja Tho­mas Hud­ne­rin to­si­ta­ri­naan.
K­li­sei­den vä­listä avau­tu­va ta­ri­na on lo­pul­ta kiin­nos­ta­va, mut­ta sen kä­sit­te­ly aut­ta­mat­ta hie­man anee­mis­ta ja kar­keaot­teis­ta. Näyttämö vaih­te­lee ko­meas­ti len­to­tu­kia­luk­sel­ta il­ma­tais­te­lui­hin ja ko­ti­kentältä vi­hol­lis­lin­jo­jen taak­se, mut­ta ta­ri­nan imu jää puo­li­tie­hen jo­pa sil­loin kun mie­het törmäävät Eli­za­beth Tay­lo­riin Rans­kan Ri­vie­ral­la.
Ta­ri­nan to­si­poh­jaa täy­tyy kun­nioit­taa, mut­ta elo­ku­va­na tämä mais­tuu poi­kien il­tapäivä­lei­keistä na­pa­tul­ta. Ky­seessä on lo­pul­ta viih­dyttävä elo­ku­va, jos­ta ha­luai­si pitää enemmän. Myös tuo­rees­ta "Top Gun: Ma­ve­rick" -e­lo­ku­vas­ta muis­tet­ta­van Glen Powel­lin roo­li­suo­ri­tus jää tässä funk­tio­naa­li­sen kiil­to­ku­va­mai­sel­le ta­sol­le, vaik­ka mies täyttää­kin ste­reo­tyyp­pi­sen lentäjän raa­mit hy­vin nyt jo tois­ta ker­taa.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Adam Ma­ko­sin kir­jaan "De­vo­tion: An Epic Sto­ry of He­roism, Friends­hip, and Sac­ri­fi­ce" (2014).

Kuva

Komea kuva on hitusen turhan tumma välttääkseen aina kaikisssa tilanteissa lievän tukkoisuuden, mutta jälki on aina hyvää. Parhaimmillaan kuva on näpsäkän periodiuskottavaa ja upean läsnäoleva. Väritoisto on kylläisen lämmintä ja vuosikymmenten läpi uskottavasti säilynyttä.

Ääni

Ääniraita luo miljöönsä uskottavasti ja elokuvamaisesti. Dialogi soi luontevasti ja eleettömän luonnollisesti.

Ekstrat

Ekstraton. (IJ)
09/03/2023

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy