Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ghost – näkymätön rakkaus

Ghost 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1990Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: FinnkinoKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 96819EAN: 6415015508085

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

E­ri­koi­nen, yli­luon­nol­li­nen sa­tu mie­hestä, jo­ka kuo­lee en­nen ai­ko­jaan ja jää kum­mit­te­le­maan, kun­nes saa kos­tet­tua vää­rin­te­kijöil­le.

Eri­koi­nen, yli­luon­nol­li­nen sa­tu mie­hestä (Pat­rick Sway­ze), jo­ka kuo­lee en­nen ai­ko­jaan ja jää kum­mit­te­le­maan, kun­nes saa kos­tet­tua vää­rin­te­kijöil­le. Whoo­pi Gold­berg aut­taa selvännä­kijänä. Sway­zen ja De­mi Moo­ren sa­ven­va­lan­ta­ses­sio on tie­tys­ti elo­ku­va­his­to­rian ku­vas­toi­hin yltä­nyt klas­sik­ko­koh­taus, mut­ta muu­toin ky­seessä on en­nen kaik­kea hyvä sun­nun­tai-il­tapäivän viih­dy­ke, jo­ka ei it­se asias­sa ole niin sel­keäs­ti tyttö­jen­lef­fa kuin mai­ne an­taa ymmärtää. Kak­sin­ker­tai­nen Os­car-voit­ta­ja nais­si­vuo­sas­ta (Gold­berg) ja Bru­ce Joel Ru­bi­nin al­ku­peräiskä­si­kir­joi­tuk­ses­ta.
Ikään­ty­nyt, peh­meähkö ja koh­ta­lai­sen ko­hi­nai­nen ku­va. Myös pientä ros­kaa esiin­tyy tuon tuos­ta. Dia­lo­gi­pai­not­tei­nen ää­ni­rai­ta on sel­keä ja miel­lyttävän on­gel­ma­ton. Ekst­rois­sa mai­nio, suo­mek­si teks­ti­tet­ty ret­ros­pek­tii­vi­nen do­ku­ment­ti (22 min.), ana­mor­fi­nen trai­le­ri ja eng­lan­nik­si teks­ti­tet­ty oh­jaan ja kä­si­kir­joit­ta­jan mie­len­kiin­toi­nen, jos­kin hie­man ha­ja­nai­nen kom­ment­ti­rai­ta. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy