Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

High Plains Drifter - 40th Anniversary Edition

Ruoska 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1973Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5050582932829

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

C­lint Eas­twood ta­va­ra­merk­ki­roo­lis­saan yk­sinäi­senä rat­sas­ta­ja­na, jo­ka saa­puu lo­put­to­mal­la ohi­kul­ku­mat­kal­laan pel­ku­rei­den asut­ta­maan pik­ku­kau­pun­kiin, missä häntä tar­vit­tai­siin suo­je­le­maan kau­pun­kia kos­ton­hi­moi­sil­ta rois­toil­ta.

C­lint Eas­twood ta­va­ra­merk­ki­roo­lis­saan yk­sinäi­senä rat­sas­ta­ja­na, jo­ka saa­puu lo­put­to­mal­la ohi­kul­ku­mat­kal­laan pel­ku­rei­den asut­ta­maan pik­ku­kau­pun­kiin, missä häntä tar­vit­tai­siin suo­je­le­maan kau­pun­kia kos­ton­hi­moi­sil­ta rois­toil­ta. Yk­sin­ker­tai­nen, mut­ta yllättävän hy­vin ra­ken­net­tu ja hie­no­jen kään­tei­den kaut­ta avau­tu­va ta­ri­na on yk­si par­haim­mis­ta länkkä­reissä kos­kaan näh­dyistä.
C­lint on tässä hämmäs­tyttävän tiuk­ka äijä, jo­ka tietää ta­san tark­kaan mitä tu­lee ta­pah­tu­maan, jo­ten voi tehdä ta­san niin kuin ha­luaa mui­den vi­ku­roi­des­sa hi­taas­ti perässä tai vi­rues­sa tien­syrjässä. Useim­mil­le asioil­le on kui­ten­kin mie­lekäs se­li­tys. Eas­twoo­din toi­nen oh­jaus­työ, ja sa­mal­la elo­ku­va, jo­ta voi vain jäl­ji­tellä. Tätä ei saa näyttää vai­ku­tu­salt­tiil­le ih­mi­sil­le tai kou­lu­kiu­saa­jil­le, mut­ta muu­toin va­rauk­set­to­man suo­si­tel­ta­va ta­paus.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva tarjoilee elokuvan sen arvolle sopivassa kuosissa. Jälki on vakaan hallittua, miellyttävän erottelevaa ja väritoistoltaan vakuuttavan kylläistä sekä luontevaa. Lievää filmiraetta on nähtävissä, mutta tämä on vielä vaivatta miellettävissä kauniin ilmeikkääksi lisäksi. Äänipuolella tehosteet kuulostavat ehkä ikäisensä kolkoilta, mutta ne kuten myös dialogi ja musiikki toistuvat puhtaasti. Alkuperäinen mono on tässä laajennettu hillitysti ja häviöttömästi 5.1-kanavaiseksi DTS-HD Master Audio -ääniraidkasi. Ekstroissa traileri. (IJ)
18/12/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy