Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Insite

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2022Kesto: 110 minuuttia
Julkaisija: Rainy Day 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Rainy Day) ellei toisin mainita.

Elokuva

B-­luo­kan lef­foil­la on paik­ka elo­ku­vaen­tu­sias­tien sydä­missä.

B-luo­kan lef­foil­la on paik­ka elo­ku­vaen­tu­sias­tien sydä­missä. Luok­ka-as­teen tun­nus­mer­kit täyt­tyvät myös var­kau­te­lai­ses­sa In­si­te-e­lo­ku­vas­sa. Vaik­ka in­die-bud­je­til­la syn­tyy in­die-ta­son jäl­keä, ei In­si­te omas­sa ka­te­go­rias­saan ole lain­kaan hä­vettävä teos. Ää­ni-, leik­kaus- ja ku­vaus­tek­ni­nen suo­rit­ta­mi­nen on kat­sot­ta­val­la ta­sol­la. Camp-ta­sol­le ei tain­nu­ta ai­na­kaan tek­ni­ses­ti — har­mi kyllä.
Suo­ma­lai­sen in­die-e­lo­ku­van his­to­ria tun­tee mo­nia me­nes­tys­ta­ri­noi­ta. Jois­sain ta­pauk­sis­sa päämäärä täyt­tyy odo­tus­ten­vas­tai­ses­ti. On selvää, että Var­kaus on pa­huk­sen kau­ka­na Hol­lywoo­dis­ta. Oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Je­re Kois­ti­nen on kui­ten­kin yh­den pie­nen as­ke­leen lä­hempänä unel­maa. Yrittä­nyttä ei lai­te­ta.
Yhtäläi­syyk­siä la­ji­tyy­pin pe­rin­tee­seen on. Kä­si­kir­joi­tus fals­kaa. Näyt­te­lijät eivät ole näyt­te­lijöitä. Toi­min­tao­suut­ta odo­tel­laan lop­pu­koh­tauk­seen as­ti. Lo­pul­ta toi­min­taa ei juu­ri­kaan ole.
Kan­sainvä­li­seen le­vi­tyk­seen tähdätään. Pal­ka­taan eng­lan­tia su­ju­vas­ti suol­ta­via ame­rik­ka­lai­sia. Par­haim­mil­laan bud­jet­ti an­taa pe­rik­si yh­den oi­keis­ta elo­ku­vis­ta tu­tun ni­men — si­vuo­saan. Tällä ker­taa pes­tin täyttää Hol­lywoo­din hal­pae­lo­ku­vien pe­rus­pa­his Eric Ro­berts. Suo­ma­lais­ten ruu­duntäyt­tei­den kam­mot­ta­va yliar­ti­ku­loin­ti tart­tuu myös le­gen­daan. Pa­him­mil­laan sa­no­jen muo­dos­tu­mi­nen huu­lil­la on kuin ala­kou­lun eng­lan­nin­tun­nil­ta.
Sau­nat ja tu­han­net jär­vet mai­ni­taan. Oh­jaa­ja ju­lis­taa Suo­mi-ku­vaa vä­sy­mi­seen as­ti. It­se­tun­non puut­tees­ta kär­sivä kan­sa­kun­ta oli­si vielä 1900-lu­vun lo­pul­la iloin­nut tästä­kin vähästä. Nyt mo­ni pu­nas­tuu myötähä­peästä. (VA)
31/10/2022

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.

Kappas.

Nyt ei näemmä tärppejä löytynyt. Mitä jos tsekkaisit saman genren uusimpia elokuvia?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy