Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Rising Sun

Nouseva aurinko 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1993Kesto: 125 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS HD
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 98552EAN: 7391772563261

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Sean Con­ne­ry ja Wes­ley Sni­pes toi­mi­vat te­hok­kaas­ti yh­teen hii­leen tässä lu­pauk­sian­sa lu­nas­ta­mat­ta jättävässä bud­dy-­lef­fas­sa.

Sean Con­ne­ry ja Wes­ley Sni­pes toi­mi­vat te­hok­kaas­ti yh­teen hii­leen tässä lu­pauk­sian­sa lu­nas­ta­mat­ta jättävässä bud­dy-lef­fas­sa. Nou­se­va au­rin­ko –­ni­mellä Eg­mon­tin dvd:nä jul­kais­tu jännä­ri on ai­kan­sa lap­sia, sillä rei­lu 15 vuot­ta sit­ten ame­rik­ka­lais­ten pe­rus­pel­ko oli ja­pa­ni­lais­ten vah­va ase­ma mai­den vä­li­sessä kau­pas­sa. Omaa at­mosfää­riään luo oh­jaa­jan pyr­ki­mys ku­va­ta ja­pa­ni­lai­sia käyttäy­ty­missääntöjä ai­na­kin hie­man kli­seitä sy­vem­min. Pal­jas­ta ihoa tar­jo­taan ame­rik­ka­lai­sek­si elo­ku­vak­si yllättävän pal­jon. Yk­si hyvä ja­pa­ni­lai­nen ope­tus: ”­Jos is­tut tar­peek­si kauan joen ran­nal­la, vi­hol­li­se­si ruu­mis kel­luu ohit­se”. Luu­lin to­sin, että se fi­lo­so­fi­nen mie­te­lau­se tu­li Viet­na­mis­ta. Elo­ku­va on ikävä kyllä ai­van liian pitkä. Con­ne­ry näyt­te­lee ma­nee­ri­sim­mil­laan.
Laa­du­kas, tark­ka ku­va ja kes­ki­ta­soi­nen ää­ni­rai­ta. Ekst­rois­sa trai­le­ri. (PS)
13/10/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy