Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Kino

Florence

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: SF Film Finland 
  
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

F­lo­ren­ce Fos­ter Jen­kins tun­ne­taan New Yor­kin seu­ra­pii­reissä pai­kal­li­sen mu­siik­kielämän ra­hoit­ta­ja­na, ak­tii­vi­se­na hyvän­te­kijänä.

F­lo­ren­ce Fos­ter Jen­kins tun­ne­taan New Yor­kin seu­ra­pii­reissä pai­kal­li­sen mu­siik­kielämän ra­hoit­ta­ja­na, ak­tii­vi­se­na hyvän­te­kijänä. An­te­liai­suu­del­laan Flo­ren­ce on an­sain­nut suur­ta ar­vos­tus­ta mu­siik­kie­lii­tin kes­kuu­des­sa. Kai­ken­maail­man tos­ca­ni­nit ku­mar­te­le­vat lom­pa­kon avau­tues­sa. Ja mikä pa­ras­ta, Flo­ren­cen rak­kaus mu­siik­kia koh­taan on re­hel­listä. Hän ju­ma­loi lau­la­mis­ta.
Seu­ra­pii­ri­ku­nin­gat­ta­ren avio­mies, omal­la näyt­te­lijä­nu­ral­laan epäon­nis­tu­nut St. Clair Bay­field, vetää roo­lia. Her­ras­mies on us­ko­tel­lut vai­mol­leen tämän lois­te­liai­suut­ta lau­lu­tai­teen sa­ral­la jo ly­hyen ih­mi­selämän ajan. St. Clair on va­li­koi­nut mu­sii­kil­li­sen lä­hi­pii­rin niin, et­tei raa­ka to­tuus pal­jas­tui­si. Va­li­tet­ta­vas­ti Flo­ren­ce kui­ten­kin us­koo va­kaas­ti me­nes­tyk­seensä esiin­ty­mis­la­voil­la. Ja ku­ten kel­po avio­mie­hen kuu­luu, St. Clair palk­kaa so­pi­vat avus­ta­jat ta­kaa­maan Flo­ren­cen unel­man to­teu­tu­mi­sen. Nuo­ri ja herkkä pia­nis­ti Cos­me Mc­Moon suos­tuu huo­mat­ta­vaa kor­vaus­ta vas­taan elämänsä tär­keimpään säes­tys­har­joi­tuk­seen.
Ve­te­raa­nioh­jaa­ja Step­hen Frears ker­too luot­ta­muk­ses­ta hel­lyyttä­vin kään­tein. Hän ra­ken­taa ko­me­dial­li­sin ele­men­tein rau­dan­lu­jaa draa­maa. Frears on ra­ken­ta­nut elo­ku­vas­taan kol­men hui­kai­se­van hah­mon kamp­pai­lun. Roo­lit liik­ku­vat kieh­to­vil­la ta­soil­la, ni­me­no­maan roo­lien sisällä. Esi­tys käy jat­ku­vas­ti.
Vuo­des­ta toi­seen hui­kai­se­va Me­ryl St­reep hur­maa sai­rau­den kans­sa tais­te­le­va­na Flo­ren­ce­na, herkkänä tai­tei­li­ja­na, jol­ta puut­tuu tai­teen lah­ja. Kak­soi­selämän kes­kellä ta­sa­pai­not­te­le­va St. Clair löytää lo­pul­li­sen roo­lin­sa — tai sa­noi­si­ko, roo­lin elämässä. Ja sa­maa voi ilol­la sa­noa Hugh Gran­tis­ta. Sy­vintä sisältöä tois­taa sil­ti Flo­ren­cea säestävä pia­nis­ti Mc­Moon (Si­mon Hel­berg). Synkän huu­mo­rin voi­mal­la il­meh­tivä Hel­berg luo hah­mol­leen us­kot­ta­van ke­hi­tys­kaa­ren, kun­nian­hi­moi­ses­ta pia­nis­tis­ta kas­vaa elämää ymmärtävä ih­mi­nen.
To­del­li­siin ta­pah­tu­miin no­jaa­va Flo­ren­ce nähdään Suo­mes­sa elo­kui­sil­la Es­poo Ci­ne -fes­ti­vaa­leil­la. Kan­sal­li­sen elo­ku­va­teat­te­ri­le­vi­tyk­sensä se saa 2. päivä syys­kuu­ta. (VA)
24/08/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy