Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Dolittle

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2020Kesto: 101 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
1080p 1.85
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 5053083211370

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ko­ko per­heen seik­kai­lue­lo­ku­va ek­sent­ri­sestä eläinlääkä­ristä, jo­ka kaih­taa ih­mis­kun­taa kuin rut­toa ja pu­huu lu­kui­sia eläin­kie­liä kuin vettä va­laen.

Ko­ko per­heen seik­kai­lue­lo­ku­va ek­sent­ri­sestä eläinlääkä­ristä (Ro­bert Dow­ney Jr.), jo­ka kaih­taa ih­mis­kun­taa kuin rut­toa ja pu­huu lu­kui­sia eläin­kie­liä kuin vettä va­laen. Era­kon elo vaih­tuu len­nok­kaa­seen seik­kai­luun kun Eng­lan­nin ku­nin­ga­tar yri­tetään myr­kyttää ja ai­noa vas­ta-ai­ne löy­tyy sa­du­no­mai­sen tai­pa­leen päästä maail­man ää­ristä.
Näyttävä ja su­la­va ee­pos pitää hyvän­tuu­li­sen seik­kai­lun kes­kiössä ja huu­mo­rin ar­vos­saan yli tar­peet­to­man su­van­toi­lun. Myös elo­ku­van lu­kui­sat eläin­hah­mot on veis­tet­ty viit­se­liääs­ti ja mie­hi­tet­ty osu­vil­la ää­nillä sekä suo­mek­si että eng­lan­nik­si.
Van­han ajan seik­kai­lul­ta mais­tu­va elo­ku­va on ko­ko per­heen elo­ku­va ter­min par­haas­sa mer­ki­tyk­sessä. Maail­mal­la elo­ku­vaa on kui­ten­kin lyö­ty ras­kaas­ti pik­ku­las­ten elo­ku­va­na, jo­ka on ta­ri­naan­sa ja te­hos­tei­taan myö­ten lä­peensä tylsä. Tätä kat­san­toa on vai­kea ymmärtää sillä ko­ko­nai­suus on to­ki ta­ri­nal­li­ses­ti ke­peän suo­ra­vii­vai­nen, mut­ta sa­mal­la val­loit­ta­van len­no­kas ja hyvän­tuu­li­nen.
E­lo­ku­va poh­jau­tuu eng­lan­ti­lai­sen Hugh Lof­tin­gin kir­ja­sar­jaan (1920-1952), jo­ka sai al­kun­sa mie­hen ku­vi­te­tuis­ta kir­jeistä ko­tiin en­simmäi­sen maail­man­so­dan tais­te­lu­hau­dois­ta. Vik­to­riaa­ni­seen Eng­lan­tiin si­joit­tu­vat ta­ri­nat, joi­den pääo­sas­sa on eläin­ten kaut­ta maail­maa mit­taa­va toh­to­ri, oli­si­vat jo it­sessään kieh­to­va ta­paus, mut­ta syn­ty­ta­ri­na so­dan kes­kellä luo ko­ko­nai­suu­del­le mie­len­kiin­toi­sen me­ta­ta­son. Tähän me­ta­ta­soon ei tämän elo­ku­van poh­jal­ta us­kal­la vielä pu­reu­tua, mut­ta oli­si mie­len­kiin­tois­ta nähdä mi­ten saa­ga jat­kuu.

Kuva & ääni

Erinomainen kuva ja ääni ovat täyttä seikkailua. Skarppi ja värikylläinen kuva on monta saappaanmittaa elämääsuurempi ja läpeensä mielikuvituksekas. Englanninkielisen alkuperäisraidan (Dolby Atmos) lisäksi tarjolla on mm. suomenkielinen dubbi (Dolby Atmos) ja ruotsinkielinen dubbi (Dolby Digital Plus 7.1). Suomenkielinen dubbi toimii hyvin, ja kokonaisuus on Danny Elfmanin musiikkiraitaa ja fantastisia tehosteita myöten elävä.

Ekstrat

Ekstroissa sarja lyhyitä koosteita elokuvan synnystä (yht. 20 min.). Koosteiden parasta antia on nähdä Robert Downey Jr. lupsakkana mentorina tulevalle sukupolvelle (4 min.), mutta muutoinkin kuullaan pikavedos mietteitä muilta keskeisiltä näyttelijöiltä, äänityöskentelystä ja sekä eläinten että ihmekojeiden käytöstä tarinassa. Ekstrat jättävät tarinan juuret harmillisesti ilman mainintaa, vaikka niistä riittäisi hyvinkin sanottavaa. (IJ)
03/08/2020

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy