Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Shine A Light

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: NordiskKuva:
Anamorfinen 1.77*
Ääniraita: DTS-HD5.1
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 206545EAN: 5708758673297

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk) ellei toisin mainita.

Elokuva

Yk­si on­nen muo­to on se, jos on vii­mei­sen ker­ran näh­nyt Rol­ling Sto­ne­sin vuon­na 1982 Gö­te­bor­gin Ul­le­vin sta­dio­nil­la.

Yk­si on­nen muo­to on se, jos on vii­mei­sen ker­ran näh­nyt Rol­ling Sto­ne­sin vuon­na 1982 Gö­te­bor­gin Ul­le­vin sta­dio­nil­la. Kaik­ki sen jäl­keen ta­pah­tu­nut on ol­lut mo­tii­veil­taan ai­ka toi­sar­vois­ta. Tämä kos­kee bän­diä että kat­so­jia.
Kun Mar­tin Scor­se­se oh­ja­si Sto­ne­sin New Yor­kin klu­bi­kei­kas­ta do­ku­men­tin, on hie­noa ver­ra­ta lop­pu­tu­los­ta vuo­den 1976 The Band –e­lo­ku­vaan, jo­hon juu­ri Black and Blue –­le­vyl­le pes­tat­tu ki­ta­ris­ti Ron Wood te­ki pie­nen roo­lin. On mu­ka­va tse­ka­ta, mil­lai­sia ki­ta­roi­ta mie­het käyttävät (Ric­hard­sin kel­tai­nen Les Paul Ju­nior ja Woo­din sa­manvä­ri­nen Spe­cial, mut­ta ei vielä suo­ma­lai­sen Ver­sou­lin vii­si­kie­li­siä tai Blue Eye Rayaa).
Mut­ta on kau­heaa huo­ma­ta, kuin­ka huo­nos­sa kun­nos­sa bän­di on. Jag­ger lau­laa var­sin­kin al­ku­puo­lel­la kuin aloit­te­li­ja, eikä ki­ta­ra­kak­si­kon­kaan työs­ken­te­lyä voi ku­va­ta muu­ten kuin Ric­hard­sin omin sa­noin: ”O­lem­me mo­lem­mat ai­ka huo­no­ja, mut­ta yh­dessä hy­viä”. Lau­seen lop­pu­puo­li to­teu­tuu vain ajoit­tain.
Pa­ras­ta an­tia ovat Ch­ris­ti­na Agui­le­ran ("Li­ve With Me") ja ki­ta­ris­ti­le­gen­da Bud­dy Guyn ("C­ham­pag­ne and Ree­fer") vie­rai­lut. Ric­hards hoi­tuu jo­pa eri­no­mai­ses­ti ”You Got the Sil­ve­ristä”. Ko­ko bän­di lois­taa puo­les­taan "Sym­pat­hy for the De­vi­lillä".

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita eivät peitä hätäisen ja inspiroidun tuntua varsinkin elokuvan alkupuoella. Ekstroissa 15 min. dokumentti ja neljä ylijäämäbiisiä. (PS)
13/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy