Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Patriots Day

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 133 minuuttia
Julkaisija: Nordisk FilmKuva:
1080p 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7332421063696

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

O­dot­ta­mat­to­man na­pak­ka tril­le­ri Bos­to­nin ma­ra­to­nin pom­mi-is­kus­ta ja sen syyl­lis­ten kii­vaas­ta ta­ka-a­jos­ta.

O­dot­ta­mat­to­man na­pak­ka tril­le­ri Bos­to­nin ma­ra­to­nin pom­mi-is­kus­ta ja sen syyl­lis­ten kii­vaas­ta ta­ka-a­jos­ta. Mark Wahl­berg on po­lii­si, jo­ka jou­tuu ma­ra­to­nin maa­li­vii­val­le ri­pi­tys­tehtävänä, mut­ta pää­tyy ta­pah­tu­mien ar­mot­to­man imun myötä nii­den kes­ki­pis­tee­seen.
To­si­ta­pah­tu­miin jok­seen­kin us­kol­li­ses­ti pu­reu­tu­va elo­ku­va lisää vyyh­tiin Wahl­ber­gin fik­tii­vi­sen hah­mon, jo­ka vas­toin en­nak­ko-o­do­tuk­sia toi­mii hy­vin ja var­sin sen­si­tii­vi­ses­ti ker­ron­nan kiin­ne­pis­teenä. Wahl­ber­gin hah­mo on tässä lo­pul­ta on­nek­si vain yk­si ta­ri­nan mo­nis­ta hah­mois­ta, jois­ta mo­ni on lai­nat­tu to­del­li­suu­des­ta. Elo­ku­va­na tämä on­kin vä­kevä esi­tys, jo­ka an­taa us­kot­ta­van fil­ma­ti­saa­tion ai­hees­taan.
Niin ikään Wahl­ber­gin täh­dittämään, Ber­gin oh­jaa­maan ja to­si­ta­ri­naan poh­jau­tu­vaan Dee­pwa­ter Ho­ri­zo­niin ver­rat­tu­na tämä on ai­van eri maa­ta: is­kevä, us­kot­ta­va ja vii­meistään lop­pu­teks­tien myötä myös kos­ket­ta­va. Kaik­ki elo­ku­van hen­kilö­hah­mot ovat lo­pul­ta elä­viä, osa to­sielämään poh­ja­ten ja osa pie­ni­ne vir­hei­neen ja eri­koi­suuk­si­neen kou­kut­ta­vas­ti kynäil­tyinä. Yh­teis­kun­taa eheyttävä toi­von sa­no­ma on se­kin om­mel­tu ta­ri­naan tah­dik­kaas­ti, ja kir­pei­den me­ne­tys­ten tuo­mal­la oi­keu­tuk­sel­la lei­ka­ten. Tämä on mel­koi­nen yllä­tys oh­jaa­jal­ta, jon­ka re­per­tuaa­ria ovat hal­lin­neet ”­Batt­les­hip” ja ”­Dee­pwa­ter Ho­ri­zon”.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva on terävä ja väritoistoltaan luonteva. Iskevä ääniraita pitää tapahtumat läsnä vähin eväin, mutta tehokkaasti. Muutamissa toimintajaksoissa on potkua ilman rietostelua, ja jaksot näiden välillä tuntuvat hektisen eläviltä. Ekstraton. (IJ)
06/03/2019

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy