Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

007 - Living Daylights

007 vaaran vyöhykkeellä 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1987Kesto: minuuttia
Julkaisija: MGM 
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ti­mot­hy Dal­to­nin en­simmäi­nen 007-­seik­kai­lu ni­vou­tuu na­pa­kas­ti kylmän so­dan tun­nel­miin.

Ti­mot­hy Dal­to­nin en­simmäi­nen 007-seik­kai­lu ni­vou­tuu na­pa­kas­ti kylmän so­dan tun­nel­miin. Nyt neuk­ku­ken­raa­li (Je­roen Krabbé) loik­kaa län­teen ta­paa­maan idol­liaan Ja­mes Bon­dia, mut­ta tämä on vas­ta mo­ni­naa­mai­sen näy­telmän en­simmäi­nen vai­he.
Yhtäai­kaa viih­dyttävän pie­ni­muo­toi­nen ja ar­ki­sen us­kot­ta­va jännä­ri kas­vaa as­kel ker­ral­laan me­ga­lo­maa­ni­siin mit­toi­hin, joi­ta ei tällä ker­taa il­mennä pa­his­ten ha­lu tu­ho­ta maail­maa vaan pyö­rittää sitä oman mie­lensä mu­kaan. Miljööt vaih­te­le­vat vir­keäs­ti ja Bond saa jäl­leen ot­taa dek­ka­rin ja so­lut­tau­tu­jan roo­lin var­sin vet­rein kään­tein. Dal­ton vetää roo­lin­sa ham­paat ir­vessä, mut­ta myös so­pi­van su­la­vas­ti tu­tun agen­tin ma­nee­re­ja ver­ry­tel­len.

Kuva, ääni & ekstrat

Hyvä kuva on terävä, vakaa ja väritoistoltaan luonteva, mutta ei aivan yhtä vakuuttava kuin parhaat edeltäjänsä. Ääniraita samaa paria. Ekstroissa mainio kooste elokuvan synnystä, tekijöiden kommenttiraitoja sekä sekalainen sarja koosteita kömpelön valikon taakse piilotettuna. Kyseessä on brittipainos, joka on identtinen suomalaisen julkaisun kanssa. (IJ)
04/12/2020
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy