Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Dunkirk

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2017Kesto: 106 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
4K HDR 2.20/1.78
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112740184

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ch­ris­top­her No­la­nin ee­pos pu­reu­tuu na­pa­kas­ti Dun­kir­kin eva­kuoin­nin tun­nel­miin toi­sen maail­man­so­dan al­ku­met­reillä.

Ch­ris­top­her No­la­nin ee­pos pu­reu­tuu na­pa­kas­ti Dun­kir­kin eva­kuoin­nin tun­nel­miin toi­sen maail­man­so­dan al­ku­met­reillä. Hengäs­tyttävän pii­naa­va jännä­ri ei ker­ro käytännössä mitään suu­rem­mas­ta his­to­rial­li­ses­ta kon­teks­tis­ta — mitä nyt to­teaa sak­sa­lais­pans­sa­rei­den pysäh­ty­neen odot­ta­mat­ta kau­pun­gin lie­peil­le — mut­ta te­kee vai­kut­ta­vaa työtä pa­ko­kau­hun­se­kais­ten tun­nel­mien tulk­ki­na.
E­lo­ku­va on par­haim­mil­laan kun kat­so­ja tie­dos­taa sen koos­tu­van kol­mes­ta eri ai­ka­ja­nas­ta, jot­ka ker­ron­nas­sa lo­mit­tu­vat yh­dis­tyäk­seen lo­pul­ta vii­mei­sissä otok­sis­sa. Ai­koi­naan elo­ku­va­teat­te­ris­sa tämä nyans­si jäi mi­nul­ta sisäistämättä, jo­ten kat­se­lu­ko­ke­mus oli kai­ken tois­ton ja vuo­ro­kau­de­nai­ko­jen äk­kil­li­sen vaih­te­lun joh­dos­ta se­ka­va. Nyt toi­sel­la kat­se­lu­ker­ral­la kun ker­ron­nan ra­ken­teen tietää on ta­pah­tu­mis­ta hel­pom­pi pitää kir­jaa, mut­ta tästä­kin huo­li­mat­ta eten­kin osa me­rel­le si­joit­tu­vis­ta vai­heis­ta tun­tuu yhä pai­koin tur­han tau­to­fo­ni­sel­ta kik­kai­lul­ta. Pe­riaat­tees­sa kol­me ai­ka­ja­naa kui­ten­kin ja­kau­tu­vat ver­rat­tain nä­tis­ti ta­pah­tu­miin maal­la, me­rellä ja il­mas­sa.
His­to­rial­li­sen spek­taak­ke­lin si­jaan on ky­se tiu­kas­ta tri­pistä, jos­sa mennään eikä mei­na­ta. Elo­ku­van ker­to­ma ta­ri­na on su­pis­tet­ta­vis­sa teks­ti­vies­ti­mit­taan, ja sen hel­littämätön luon­ne yh­dis­tet­tynä lä­hes tauot­ta ta­ko­vaan ää­ni­rai­taan voi­vat vie­rot­taa kat­so­jan, jo­ta toi­nen maail­man­so­ta ei kiin­nos­ta tee­ma­na. Sil­ti toi­sen kat­se­lu­ker­ran jäl­keen voi myöntää, että ky­se on elä­myk­sestä.

Kuva

65-millin Panavision- ja IMAX-kameroilla kuvattu elokuva edustaa aitoa 4K-kuvaa. Jälki on komeaa katsottavaa viedessään toiston miltei rannan hiekanjyviin ja miesten univormujen saumaompeleisiin asti, mutta näyttää silti läpeensä filmimäiseltä. Useampi otos siellä täällä jää erinomaisen HD:n tasolle, minkä huomaa erityisesti kasvoissa, mutta anti on kokonaisuutena upean hallittua, erottelevaa ja mustemaisen filmaattista. Hillitty väritoisto onnistuu sekin yhdistämään luonnollisen väritoiston ja genren vaatiman tukahdutetun väripaletin luontevaksi paketiksi. Kuvasuhde vaihtelee elokuvan aikana 2.20:1 ja 1.78:1 välillä riippuen kuvaustekniikasta.

Ääni

Hellittämätön ääniraita luo tappajahaimaista tunnelmaa, joka on mitä omimmillaan elokuvan epätoivon ja pakokauhunomaisten tunteiden tulkkina. Sama teema toistuu Hans Zimmerin musiikkiraidalla elokuvan alusta loppuun pienin variaatioin, mikä alkaa vähitellen koetella katsojen turnauskestävyyttä, mutta trippi on hieno.

Ekstrat

Kolmen levyn boksi sisältää elokuvan 4K- ja HD-versiot omilla levyillään sekä kolmannen ekstralevyn. Itse elokuvalevyt ovat ekstrattomia, mutta kolmas lisukelevy sisältää perusteellisen moniosainen making of -dokumentin (110 min.). Dokumentti harppoo historian yli elokuvan tapaan, mutta kertoo ihailtavan seikkaperäisesti puvustuksesta, lavastuksesta ja erilaisten kuvaushaasteiden ratkomisesta. (IJ)
23/12/2017

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy