Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Väkivallan vihollinen 2

Death Wish II 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1982Kesto: 85 minuuttia
Julkaisija: Soul MediaKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
  EAN: 5709165624223

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

O­sa va­ka­vas­ti elo­ku­viin suh­tau­tu­vis­ta saat­taa kat­soa Roc­ky I – V, Ram­bo I – IV ja Vä­ki­val­lan vi­hol­li­nen I – VI, mut­ta ei ai­na­kaan osa ker­ral­laan, vaan put­keen muu­ta­man il­lan ai­ka­na.

O­sa va­ka­vas­ti elo­ku­viin suh­tau­tu­vis­ta saat­taa kat­soa Roc­ky I – V, Ram­bo I – IV ja Vä­ki­val­lan vi­hol­li­nen I – VI, mut­ta ei ai­na­kaan osa ker­ral­laan, vaan put­keen muu­ta­man il­lan ai­ka­na. Muu­ten näissä ei oi­kein ole mitään mieltä. Vä­ki­val­lan vi­hol­li­nen on koet­te­le­muk­sis­ta hel­poin, kos­ka Char­les Bron­so­nia kat­soo mie­lellään vaik­ka ros­kae­lo­ku­vas­sa.
Tiet­tyä ve­toa on myös siinä, että hal­vat exp­loi­ta­tii­vi­set elo­ku­vat tis­sin ja tup­sun vi­lau­tuk­si­neen tuo­tiin ta­val­laan Hol­lywoo­dis­sa mil­tei sa­lon­ki­kel­poi­sik­si. Jos odo­tet­ta­vis­sa oli ra­haa, mikä et­tei. Brian Gar­fiel­din luo­mal­le ro­maa­ni­hah­mol­le oli ti­laus­ta myös val­ko­kan­kaal­la, kun kes­ki­luok­ka ei enää pääs­syt hu­li­gaa­ne­ja kar­kuun "hy­villäkään" asui­na­lueil­la.
En­simmäi­nen osa on di­gi­taa­li­le­vynä ai­ka har­vi­nai­nen Suo­mes­sa, mut­ta jat­ko-o­sat ovat jo uu­sin­ta­kier­rok­sel­la.
En­simmäi­nen jat­koi-o­sa vie ark­ki­teh­ti Paul Ker­seyn en­kel­ten kau­pun­kiin suun­nit­te­le­maan ra­dioa­se­man pää­kont­to­ria. Tyttä­ren ja ta­lou­den­hoi­ta­jan ko­va koh­ta­lo pa­nee mie­hen ta­kai­sin ka­duil­le.
E­lo­ku­van suu­rin an­ti on se, että newyor­ki­lais­ta syyttäjää esitttä J.D. Can­non, jon­ka mo­ni muis­taa She­rif­fi McC­loud –­te­le­vi­sio­sar­jas­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Combo-laitoksen DVD tarjoaa välillä jopa hämmästyttävän tarkkaa ja sitten perin rakeista kuvaa. DVD on puolestaan odotuksia laadukkaampi, mutta toki häviää tarkkuudessa. Ei ekstroja. (PS)
22/09/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy