Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Uhkavaatimus maalle

The Day the Earth Stood Still 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1951Kesto: 92 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 1.33
Ääniraita: DTS HD5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 35642EAN: 6438044088861

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Juu­ri kun olem­me saa­neet kuul­la Kea­nu Ree­ve­sin täh­dittämän uu­sin­ta­ver­sion hauk­ku­jai­sia leh­distössäm­me, on hyvä kat­soa al­ku­peräi­nen, scien­ce fic­tio­nin ka­no­niin ja klas­sik­koa­se­maan nous­sut Ro­bert Wi­sen oh­jaus.

Juu­ri kun olem­me saa­neet kuul­la Kea­nu Ree­ve­sin täh­dittämän uu­sin­ta­ver­sion hauk­ku­jai­sia leh­distössäm­me, on hyvä kat­soa al­ku­peräi­nen, scien­ce fic­tio­nin ka­no­niin ja klas­sik­koa­se­maan nous­sut Ro­bert Wi­sen oh­jaus. To­sin jo­ku ison le­vi­kin krii­ti­kois­ta eh­ti tämän ori­gi­naa­lin­kin tei­la­ta yliar­vos­tet­tu­na hum­puu­ki­na. Mi­tenpä me krii­ti­kot muu­ten omaa nu­hais­ta nenääm­me nos­tam­me kuin työntämällä sen klas­si­kon reu­nal­le.
Ky­seessä on jo­ka ta­pauk­ses­sa eittämätön suur­teos gen­restä riip­pu­mat­ta. Toi­sen maail­man­so­dan jäl­keen ja Ko­rean so­dan tun­nel­mis­sa oli ai­ka har­vi­nais­ta, että pa­si­fis­ti­nen elo­ku­va nou­see sekä yleisön että krii­ti­koi­den suo­si­kik­si.
”K­laa­tu ba­ra­da nik­to” –­ho­ke­man lisäk­si elo­ku­va jäi elämään kult­tuu­ri­his­to­riaan, kos­ka se ot­ti pe­rin suo­ra­selkäi­sen an­ti­mi­li­ta­ris­ti­sen näkö­kul­man ai­ka­na, jol­loin se ei ol­lut lai­sin­kaan so­pi­vaa. Voi ol­la, että ky­se oli oman­lai­ses­taan et­sik­koa­jas­ta en­nen ko­vaa mc­carrt­hy­mais­ta ai­kaa.
Mic­hael Ren­nien pääo­sa toi­mii luon­te­vas­ti ul­koa­va­ruu­den yli­ver­tai­se­na olen­to­na, Klaa­tu­na, jon­ka ka­du­nelämän huo­mioin­ti eläh­dyttää tark­kanäköi­syy­dellään. Ai­kan­sa köm­pelö ro­bot­ti Gort puo­les­taan aset­taa ajan­ku­van koh­dal­leen, vaik­ka nuo­rem­paa kat­so­ja­kaar­tia se saat­taa joh­taa myötähä­peään. Ha­tut päästä, sa­noi­sin.

Kuva, ääni & ekstrat

Häkellyttävän tarkka mustavalkokuva kärsii ajoittaisista revontulimaisista ja vertikaalisista printtivirheistä, mutta ääniraita soi selkeästi. Ekstroissa kaksi kommenttiraitaa (mm. ohjaaja Wise), DTS-musiikkiraita, lyhytelokuva, kaksi traileria, Harry Batesin alkuperäisromaanin lukua ja kuvagallerioita. Valtaosa dokumenteista on teräväpiirtona. Tai oikeastaan olisi kiva, jos niitä voisi katsoa: valtaosa ekstroissa panee juuri päivitetyn soittimen jumiin, eikä levyn puhdistuskaan tuo muutosta. Tämä on levy, joka panee epäilemään, kävikö samoin kuin tapauksissa Microsoft/Mac tai Beta/VHS, jolloin huonompin järjestelmä vei voiton markkinaherruudesta. (PS)
13/12/2008

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy