Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Uhkavaatimus maalle

The Day the Earth Stood Still 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1951Kesto: 92 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 1.33
Ääniraita: DTS HD5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 35642EAN: 6438044088861

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Juu­ri kun olem­me saa­neet kuul­la Kea­nu Ree­ve­sin täh­dittämän uu­sin­ta­ver­sion hauk­ku­jai­sia leh­distössäm­me, on hyvä kat­soa al­ku­peräi­nen, scien­ce fic­tio­nin ka­no­niin ja klas­sik­koa­se­maan nous­sut Ro­bert Wi­sen oh­jaus.

Juu­ri kun olem­me saa­neet kuul­la Kea­nu Ree­ve­sin täh­dittämän uu­sin­ta­ver­sion hauk­ku­jai­sia leh­distössäm­me, on hyvä kat­soa al­ku­peräi­nen, scien­ce fic­tio­nin ka­no­niin ja klas­sik­koa­se­maan nous­sut Ro­bert Wi­sen oh­jaus. To­sin jo­ku ison le­vi­kin krii­ti­kois­ta eh­ti tämän ori­gi­naa­lin­kin tei­la­ta yliar­vos­tet­tu­na hum­puu­ki­na. Mi­tenpä me krii­ti­kot muu­ten omaa nu­hais­ta nenääm­me nos­tam­me kuin työntämällä sen klas­si­kon reu­nal­le.
Ky­seessä on jo­ka ta­pauk­ses­sa eittämätön suur­teos gen­restä riip­pu­mat­ta. Toi­sen maail­man­so­dan jäl­keen ja Ko­rean so­dan tun­nel­mis­sa oli ai­ka har­vi­nais­ta, että pa­si­fis­ti­nen elo­ku­va nou­see sekä yleisön että krii­ti­koi­den suo­si­kik­si.
”K­laa­tu ba­ra­da nik­to” –­ho­ke­man lisäk­si elo­ku­va jäi elämään kult­tuu­ri­his­to­riaan, kos­ka se ot­ti pe­rin suo­ra­selkäi­sen an­ti­mi­li­ta­ris­ti­sen näkö­kul­man ai­ka­na, jol­loin se ei ol­lut lai­sin­kaan so­pi­vaa. Voi ol­la, että ky­se oli oman­lai­ses­taan et­sik­koa­jas­ta en­nen ko­vaa mc­carrt­hy­mais­ta ai­kaa.
Mic­hael Ren­nien pääo­sa toi­mii luon­te­vas­ti ul­koa­va­ruu­den yli­ver­tai­se­na olen­to­na, Klaa­tu­na, jon­ka ka­du­nelämän huo­mioin­ti eläh­dyttää tark­kanäköi­syy­dellään. Ai­kan­sa köm­pelö ro­bot­ti Gort puo­les­taan aset­taa ajan­ku­van koh­dal­leen, vaik­ka nuo­rem­paa kat­so­ja­kaar­tia se saat­taa joh­taa myötähä­peään. Ha­tut päästä, sa­noi­sin.

Kuva, ääni & ekstrat

Häkellyttävän tarkka mustavalkokuva kärsii ajoittaisista revontulimaisista ja vertikaalisista printtivirheistä, mutta ääniraita soi selkeästi. Ekstroissa kaksi kommenttiraitaa (mm. ohjaaja Wise), DTS-musiikkiraita, lyhytelokuva, kaksi traileria, Harry Batesin alkuperäisromaanin lukua ja kuvagallerioita. Valtaosa dokumenteista on teräväpiirtona. Tai oikeastaan olisi kiva, jos niitä voisi katsoa: valtaosa ekstroissa panee juuri päivitetyn soittimen jumiin, eikä levyn puhdistuskaan tuo muutosta. Tämä on levy, joka panee epäilemään, kävikö samoin kuin tapauksissa Microsoft/Mac tai Beta/VHS, jolloin huonompin järjestelmä vei voiton markkinaherruudesta. (PS)
13/12/2008

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy