Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

The Batman

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2022Kesto: 176 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
4K HDR 2.39
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018023048

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Rau­hal­li­ses­ti ete­nevä le­pak­ko­dek­ka­ri Ar­vuut­ta­jan vi­rittämästä mys­tee­ristä, jos­sa on rot­ta hau­dat­tu­na.

Rau­hal­li­ses­ti ete­nevä le­pak­ko­dek­ka­ri Ar­vuut­ta­jan vi­rittämästä mys­tee­ristä, jos­sa on rot­ta hau­dat­tu­na. Pa­kah­dut­ta­van kau­nis, mut­ta omaan it­se­riit­toi­sen sees­tei­seen syk­kee­seensä tuu­per­tu­va teos on kak­si­piip­pui­nen ko­ke­mus. Got­ham näyttäy­tyy ko­meam­pa­na kuin kos­kaan ja myös Ro­bert Pat­tin­son ot­taa viit­tan­sa asial­li­sen epä­so­siaa­li­ses­ti, mut­ta yh­teis­kun­ta­kel­vot­ta­mas­ta ral­lis­ta puut­tuu kii­re ja pai­noar­vo.
Ti­lan­tees­ta toi­seen mean­de­roi­va ta­ru avau­tuu une­no­mai­ses­ti ja lo­pul­ta ta­va­no­mai­ses­ti. Vä­liin lei­ka­tut toi­min­tao­siot näyttävät hui­keil­ta, mut­ta nii­den mer­ki­tys ta­ri­nan­ker­ron­nal­le on pai­koin jok­seen­kin sa­ma kuin juok­su­pyörä mar­sun hä­kissä. Hah­mo­ja on pal­jon, ja vaik­ka nämä erot­tu­vat­kin toi­sis­taan hy­vin, mais­tuu ko­ko­nai­suus yh­deltä sat­tu­man­va­rai­sel­ta otan­nal­ta le­pak­ko­mie­hen elos­ta, jos­sa yk­si sar­ja kon­nia vain läm­mittää paik­ko­ja seu­raa­van osan köö­ril­le.
Jos näi­hin puit­tei­siin sai­si toi­voa kou­kut­ta­van ta­ri­nan, tai edes hi­ve­nen ri­peämmän otan­nan, voi­si lop­pu­tu­lok­se­na ol­la hui­kea trip­pi. Nyt kat­taus tun­tuu suo­ra­tois­to­pal­ve­luun kir­joi­te­tul­ta useam­man il­lan is­tun­nol­ta. Kaik­ki kat­tauk­sen ruo­ka­la­jit on koot­tu osaa­vas­ti, mut­ta il­man vaa­dit­tua pidättäy­ty­vyyttä jo­ten nyt tar­joil­lut pa­ri tu­si­naa la­jia ky­syvät pal­jon kat­so­jal­ta. Sil­ti tämä ei ole sen enempää lap­sel­li­nen kuin kir­ku­van pääl­lekäyväkään, jo­ten tai­val on — pait­si räi­keän yli­pitkä — myös ar­ki­sen ve­toa­va.

Kuva

Synkkäsävyinen, mutta värikylläisen sävykäs kuva on moitteettoman vakaa ja miellyttävän jäsentynyt. Lepakkomiehen parransänki tosin puuroutuu, eikä anti muutoinkaan ole absoluuttisen terävää, mutta pehmeäksi tätä ei ole mitään syytä kutsua. Anti on luontevan skarppia kaikesta sateesta ja varjoissa lymyämisestä riippumatta.

Ääni

Rauhallisen yrmy ääniraita luo mukavan nyanssipitoisen äänimaiseman, jossa junan kiskot vinkuvat tilassa, sadepisarat osuvat maahan kaikissa suunnissa ja myös dialogi ruopii maata asiallisen pontevasti. Elokuvan tämä on ennen kaikkea äänimaiseman varassa etenevä elämys.

Ekstrat

Kolmen levyn painos sisältää elokuvalle pyhitettyjen 4K- ja HD-levyjen lisäksi kolmannen lisukelevyn. Ekstroissa kahden tunnin edestä koosteita, joista lihaisin on noin tunninmittainen making of -kooste. (IJ)
01/07/2022

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy