Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
DVD

Menestyksen huuma

Sweet Smell of Success 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1957Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 1.66*
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 47709EAN: 6416548540016

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

“­Mik­si kaik­ki, mitä sa­not, kuu­los­taa uh­kauk­sel­ta?” Mo­nis­ta ko­bol­tin­kyl­mistä sut­kauk­sis­taan ja terävästä dia­lo­gis­taan kuu­lui­sa sa­no­ma­leh­ti­ku­vaus on kestä­nyt hie­nos­ti ai­kaa. En­si-il­ta­kier­rok­sel­laan flo­pan­nut klas­sik­ko käy tar­kas­ta val­lan sai­rai­den piir­tei­den, ih­mi­sen it­sek­kyy­den ja op­por­tu­nis­min ku­vauk­se­na.
Kes­kiössä on pr-a­gent­tien skit­sof­re­ni­nen suh­de suo­sit­tui­hin ko­lum­nis­tei­hin. Mo­lem­mat tar­vi­vat toi­siaan. Kun ky­see­na­lai­nen huip­pu­jour­na­lis­ti (Burt Lan­cas­ter) huo­maa pik­ku­si­sa­ren­sa me­nevän avioon jazz­ki­ta­ris­tin kans­sa, tar­vi­taan li­kais­ten töi­den osas­ton asian­tun­ti­jaa (To­ny Cur­tis) pa­ne­maan asiat kun­toon.
Suo­men me­dia­mark­ki­nat ovat niin pie­net, että se estää vas­taa­van suo­ras­taan ri­kol­li­sen toi­min­nan, jos­sa jour­na­lis­min eväinä ovat ni­mettömät vih­jeet, hu­hut ja pi­meät kau­pat. Tai ai­na­kin näin luul­laan. Suo­mes­sa tun­tuu 30 vuo­den jour­na­lis­ti­sen ko­ke­muk­se­ni pe­rus­teel­la enemmän­kin ole­van niin, että pr-toi­mis­tot syyl­lis­tyvät useim­min köm­pe­lyy­teen kuin ove­luu­teen. Kun toi­mit­ta­ja taas te­kee vir­heen, hän ei tee sitä val­lan tai ra­han ta­kia, vaan yleensä ka­teus pon­ti­me­naan.

Kuva, ääni & ekstrat

Mustavalkokuva näyttää kohtuullisen tarkalta, eikä printtivikoja ilmene kuin ajoittain. Monoääni toistuu selkeästi, mikä tässä tarkoittaa kovaksikeitetyn dialogin ja hienon jazzmusiikin puhdasta toistoa. Ekstroissa traileri, kuvagalleria ja biografiat. (PS)
18/06/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy