Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Kummisetä III

The Godfather part III 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1990Kesto: 170 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC 1.78
Ääniraita: Dolby TrueHD 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 206725EAN: 7332431994102

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mic­hael Cor­leo­ne pyr­kii eroon ri­kol­li­ses­ta toi­min­nas­ta, mut­ta kun toi­sen ja­lan saa ir­ti, toi­nen tart­tuu.

Mic­hael Cor­leo­ne pyr­kii eroon ri­kol­li­ses­ta toi­min­nas­ta, mut­ta kun toi­sen ja­lan saa ir­ti, toi­nen tart­tuu. Men­nei­syy­den syn­neistä pää­see vas­ta hau­das­sa.
Mo­nien krii­ti­koi­den mie­lestä tur­ha työ, mikä lie­nee tur­han ki­pak­ka ar­vio. Kak­si en­simmäistä osaa pai­na­vat tri­lo­gian päättävää teos­ta vääjäämättä alas. Ta­ri­nan päätök­senä elo­ku­va toi­mi sik­seen­kin hy­vin, mut­ta aiem­pien osien is­kevään ele­gans­siin ja ove­laan ta­ri­nan­pu­non­taan ver­rat­tu­na tämä on lo­pul­ta vain us­kot­ta­va pis­te. Näin siitä­kin huo­li­mat­ta, että ka­to­li­nen kirk­ko on lois­ta­va uu­si vas­ta­pe­lu­ri ja ta­ri­na pää­see muu­toin­kin hy­vin kyt­key­tymään ka­tu­muk­sen ja hy­vi­tyk­sen tee­moi­hin.
Oh­jaa­jan oman per­heen ko­ke­mus­ten ja jä­sen­ten mu­kaan ot­ta­mi­nen, jo­ka toi edel­li­siin esiin run­saas­ti elä­viä yk­si­tyis­koh­tia mut­ta jäi sil­ti so­pi­vas­ti taus­tal­le, räjähtää nyt kas­voil­le kun oh­jaa­jan oma tytär as­tuu tur­han kes­kei­seen roo­liin pe­rin keh­noin tu­lok­sin. Cop­po­lan ris­ti­rii­tai­nen puo­lus­te­lu va­li­nal­le on sit­te­min ol­lut mo­nen sket­sin koh­tee­na, mut­ta So­fia Cop­po­la on on­nek­si it­se myö­hem­min hy­vittä­nyt te­kon­sa ryh­tymällä oh­jaa­maan hy­viä elo­ku­via. Enää suo­ri­tus ei myöskään tun­nu yhtä ka­tast­ro­faa­li­sel­ta, kuin en­simmäi­sellä kat­so­mis­ker­ral­la.

Kuva & ääni

Kuva on selkeästi trilogian parasta kastia, kuten on syytä odottaakin elokuvan valmistuttua liki 20 vuotta alkuperäisen osan jälkeen. Kuva on yksityiskohtaisen tarkka ja uusia detaljeja nousee esiin niin New Yorkin vilkkaasta katukuvasta kuin uskottavasti vanhentuneiden hahmojen kasvoilta. Pientä roskaa kuitenkin esiintyy ajoittain. Ääniraita jatkaa aiempien osien hengessä, mutta vaikuttaa kovin köyhältä näiden loistoon verrattuna - etenkin musiikkiraita tuntuu menettäneen valtaosan tehostaan Nino Rotan poistuttua kuvioista. Silti loppukohtaus toimii tehokkaasti. Myös dialogi kuulostaa paikoin hieman etäiseltä, mutta koska kyseessä on lähinnä Sophia Coppolan ja muutaman muun näyttelijän ulosanti, ei tästä välttämättä tarvitse syyttää ääniraitaa.

Ekstrat

Ekstroissa DVD:ltä tuttu erinomainen ohjaajan kommenttiraita englanniksi tekstitettynä. Lisää esktroja löytyy trilogiaboksin neljänneltä levyltä. (IJ)
21/11/2008

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy