Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Confidence

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2003Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 2.36
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 106471EAN: 5706132357832

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Ja­ke Vig ker­too elämän­ta­ri­naan­sa ala­maail­man pyö­ri­tyk­sessä.

Ja­ke Vig (E­dward Burns) ker­too elämän­ta­ri­naan­sa ala­maail­man pyö­ri­tyk­sessä. Kat­so­ja nä­kee kai­ken sa­ma­nai­kai­ses­ti ta­kau­tu­mi­na. 1990-lu­vul­la al­ka­nut tren­di ri­ko­se­lo­ku­vis­sa, jois­sa to­del­li­sen juo­nen kor­vaa jat­ku­va juo­nenkään­tei­den tul­va, on tul­lut tämän te­ke­leen myötä lä­hel­le ää­ripäätään. Con­fi­den­ce on eh­dot­to­man viih­dyttävä elo­ku­va, mut­ta oli­si var­mas­ti tuot­ta­nut mon­ta dol­la­ria enemmän, jos oh­jaa­ja Ja­mes Fo­ley oli­si va­lin­nut päätäh­tensä pa­rem­min. Edward Burns, Dus­tin Hoff­man ja An­dy Gar­cia ovat täy­sin vää­rissä roo­leis­sa heil­le täy­sin väärässä elo­ku­vas­sa.
Ku­vas­sa on eri­tyi­sen tark­ka­piir­toi­set reu­nat. Vä­rit on mää­ri­tel­ty huo­lel­la, ai­kaa ja ra­haa säästämättä. Sa­moin on ää­ni, pu­he on kä­si­tel­ty kuu­los­ta­maan to­del­la ai­dol­ta, het­kittäin jo­pa to­del­li­sel­ta. Con­fi­den­ce on mai­nio esi­merk­ki siitä, kuin­ka bud­jet­ti nä­kyy jäl­ki­tuo­tan­non laa­dus­sa. Kos­ka ky­seessä on ns. "de­lu­xe edi­tion", ovat lisä­ma­te­riaa­lit sen mu­kai­set. Nähtä­villä on kak­si te­le­vi­siol­le teh­tyä do­ku­ment­tia (22 min. ja 27 min.), pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia, haas­tat­te­lu­ja, trai­le­ri sekä kol­me eril­listä kom­ment­ti­rai­taa (näyt­te­lijät, oh­jaa­ja ja kä­si­kir­joit­ta­ja). (VA)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy