Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Parallax View

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1974Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: Dolby Digital Mono
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

“T­he­re´s no evi­den­ce of cons­pi­ra­cy”.

“T­he­re´s no evi­den­ce of cons­pi­ra­cy”. War­ren Beat­tyn täh­dittä­mistä elo­ku­vis­ta pa­ras, mikä ei mo­nen mie­lestä ta­kaa mitään. Po­liit­ti­sen sa­la­lii­ton pe­rus­teok­sia, jo­ka on vai­kut­ta­nut mo­neen seu­raa­jaan­sa. Se­naat­to­ri mur­ha­taan, ja tut­ki­mus­ko­mis­sio ar­ve­lee, että ky­se on yk­silön, eikä ins­ti­tuu­tion te­ko­sis­ta. Jän­nittävä tril­le­ri, jo­ka on vi­suaa­li­ses­ti ja toi­min­nal­li­ses­ti vah­va. Ku­val­lis­ta luo­vuut­ta, muun muas­sa van­haa mul­ti­me­dia­tek­niik­kaa hyö­dyn­netään.
Pa­ral­lak­si on kah­des­ta pis­teestä mi­tat­tu kul­ma, jol­la ar­vioi­tiin pik­ku­poi­ka­na esi­mer­kik­si ve­si­tor­nin kor­keut­ta. Elo­ku­vas­ta sel­viää myös api­nan pe­laa­ma­na, kuin­ka van­ha le­gen­daa­ri­nen ”­Ten­nis”-tie­to­ko­ne­pe­li oli­kaan. Bon­gaa Bill Mc Kin­ney, Syvän joen rais­kaa­ja, hil­jai­sen tap­pa­jan roo­lis­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Heikko kuvan ja äänen tarkkuus. Panavision-kuva, teatterissa 2.39:1. Ekstroissa vain traileri. R1-kuva. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy