Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Spider-man – Hämähäkkimies - Deluxe Edition

Spider-man 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: ColumbiaKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital 2.0
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 104330EAN: 5050582233452

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Yllättävän tu­ke­vaan pah­vi­ko­te­loon pa­kat­tu­na kah­den le­vyn Spi­der-­man Spe­cial Edi­tion-­jul­kai­su, sekä uu­si yk­si­ker­rok­si­nen ekst­ra­le­vy.

Yllättävän tu­ke­vaan pah­vi­ko­te­loon pa­kat­tu­na kah­den le­vyn Spi­der-man Spe­cial Edi­tion-jul­kai­su (ar­vos­tel­tu erik­seen), sekä uu­si yk­si­ker­rok­si­nen ekst­ra­le­vy. Tässä täh­det on an­net­tu yk­si­no­maan kol­man­nel­le le­vyl­le.
Le­vyltä löy­tyy 32 mi­nuu­tin edestä uu­sia do­ku­ment­te­ja mm. elo­ku­van pu­vus­tuk­ses­ta, la­vas­tuk­ses­ta ja va­li­koi­tu­jen koh­taus­ten to­teu­tuk­ses­ta. Lisäk­si mu­ka­na Spi­der-Man 2 –e­lo­ku­van ymmär­rettävän mai­nos­hen­ki­nen en­nak­ko­kat­saus (5 min) ja ana­mor­fi­nen trai­le­ri, sekä PS2-pe­lin trai­le­ri. Do­ku­men­tit ja trai­le­ri on teks­ti­tet­ty mm. eng­lan­nik­si, mut­ta ei suo­mek­si. Spe­cial Edi­tio­nin osa­na kol­mas le­vy on toi­mi­va lisä, mut­ta var­si­nai­ses­ti se ei tuo mitään mer­kittävää lisää, jo­ten jos SE löy­tyy jo hyl­lystä tätä ei kan­nat­ta­ne hank­kia.
Y­limääräi­sen le­vyn ekst­roi­na kol­men muun (T3, Hell­boy ja Steam Boy) elo­ku­van trai­le­rit ja Spi­der-man pe­lin de­mo-ver­sio PC-tie­to­ko­neil­le. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy