Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Green Hornet

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 119 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 251249EAN: 5051160282770

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Kuvat

Aloittelevat sankarit (Seth Rogen ja Jay Chou) suu pyöreänä
Aloittelevat sankarit (Seth Rogen ja Jay Chou) suu pyöreänä

Elokuva

Sa­mas­ta muo­tis­ta va­let­tu­ja su­per­san­ka­ri­ta­ri­noi­ta on val­ko­kan­gas täynnä, mut­ta ai­na sil­loin tällöin mas­sas­ta nou­see oma­peräi­nen yllättäjä.

Sa­mas­ta muo­tis­ta va­let­tu­ja su­per­san­ka­ri­ta­ri­noi­ta on val­ko­kan­gas täynnä, mut­ta ai­na sil­loin tällöin mas­sas­ta nou­see oma­peräi­nen yllättäjä. Täl­lai­nen on 1930-lu­vun ra­dio­kuun­nel­mas­ta pol­veu­tu­va "vih­reä her­hiläi­nen", jo­ka rik­koo kli­seet vet­reän ival­li­ses­ti an­ta­mal­la hy­vik­sel­le lentävän huu­mo­rin­ta­jun ja pei­te­roo­lin pa­hik­se­na.
Ta­kinkäännön mo­ti­vaa­tio on yhtä ove­la kuin il­mei­nen­kin: pa­hik­set tietävät, että hy­vik­sen on ai­van pak­ko toi­mia ai­na tie­tyllä ta­val­la, ja näin no­he­va kon­na pää­see ai­na pa­koon vii­meistään si­vul­li­sia uh­kaa­mal­la. Mut­ta entä jos hy­vis omak­sui­si pei­te­roo­lin ri­kol­li­se­na ja haas­tai­si kon­nat näi­den omil­la kei­noil­la? Jos san­ka­rin pei­te­roo­li ei oli­si­kaan ta­vis, vaan ko­ko maail­man tun­te­ma su­per­kon­na. Ja vielä har­hau­tuk­sen mak­si­moi­mi­sek­si to­del­li­nen san­ka­ri oli­si­kin san­ka­rin apu­poi­ka ja ope­raa­tion ai­vot kri­mi­no­lo­gian ja jour­na­lis­min taus­tan omaa­va sih­tee­ri — jäl­kimmäi­nen vielä roo­lis­taan täy­sin tietämättömänä.
Koo­mik­ko Seth Ro­ge­nin ruu­mil­lis­ta­ma san­ka­ri on play­boy-vä­tys, jo­ka huo­maa ti­lai­suu­ten­sa tul­leen kun edes­men­neen isän ja­pa­ni­lai­ses­ta au­ton­kul­jet­ta­jas­ta kuo­riu­tuu tais­te­lu­la­jit ja ase­me­ka­nii­kan hal­lit­se­va yh­den mie­hen ar­mei­ja. Tämän idän ih­meen imus­sa hä­nestä­kin voi tul­la su­per­san­ka­ri. Seik­kai­lu­mie­li on pai­kal­laan, jo­ten ehkä tai­dot­kin seu­raa­vat perässä.
Räjähtävän haus­kas­ti käyn­nis­tyvä san­ka­ri­pa­ro­dia tar­joi­lee puo­livä­liinsä as­ti en­si­luok­kais­ta viih­dettä. Hil­peäs­ti vi­nou­tu­nut ase­tel­ma ja ta­va­no­mai­ses­ta poik­kea­va huu­len­heit­to kieh­to­vat, ja vir­keä vi­suaa­li­nen il­me mat­ri­xe­ja on­nis­tu­nees­ti va­rioi­vi­ne hi­das­tuk­si­neen toi­mi­vat ni­kot­te­le­mat­ta. Hy­vin vah­van alun jäl­keen seik­kai­lu al­kaa sa­ka­ta puo­livä­lin tie­noil­la, jol­loin myös vit­si­laa­ri al­kaa eh­tyä, mut­ta ko­ko­nai­suus kink­kaa kui­ten­kin vielä tyy­dyttäväs­ti maa­liin as­ti.
Su­per­la­tii­vi­nen, synkkä tai jän­nittävä tämä elo­ku­va ei ole, mut­ta oma­peräi­nen ja viih­dyttävä ta­paus eh­dot­to­mas­ti. Mui­hin gen­ren vii­me ai­ko­jen "e­ri­lai­nen nuo­ri" -ku­vauk­siin (mm. Watch­men, Han­cock ja Iron­man) ver­rat­tu­na Her­hiläi­nen liik­kuu pal­jon lä­hempänä ruo­hon­juu­ri­ta­soa, mut­ta teo­rias­sa ko­ko köö­rin voi­si kui­ten­kin bon­ga­ta sa­mas­ta lä­hiö­baa­ris­ta.

Kuva & ääni

Visuaalisesti virkeä kuva on myös teknisesti erinomainen. Kuvaus heittäytyy ajoittain suorastaan runolliseksi visuaalisia elementtejä yhteen punomalla ja kaikessa on värikylläistä palettia ja erottelevaa toistoa myöten viimeistelty leima. Häviöttömästi tallennettu ääniraita pysyy ketterästi mukana ja on paitsi tilava myös vaaditun yrmy, vaikkei suoranaisesta efektisirkuksesta olekaan kyse.

Ekstrat

Ekstroissa MovieIQ-triviaraita, asiallinen kommenttiraita (ohjaaja, Seth Rogen ja toinen käsikirjoittaja Evan Goldberg), poistettuja kohtauksia (27 min.), pilailua (7 min.) ja koosteet ohjaajan visiosta (10 min.), käsiksestä (11 min.), autosta (7 min.), stunteista (8 min.), Katon roolituksesta (6 min.) ja tuhokohtauksista (14 min.). Pakan pohjalla vielä leikkaa oma leffa -toiminto ja BD-live. (IJ)
01/06/2011

Tekijät

Ohjaaja: Michel Gondry
Pääosissa: Seth Rogen Jay Chou Christoph Waltz Cameron Diaz
Tarina: Seth Rogen Evan Goldberg (George W. Trendlen radiokuunnelman pohjalta)
Kuvaus: John Schwartzman
Musiikki: James Newton Howard

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy