Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Her

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 126 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051162330677

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

Syn­kis­te­lyyn tai­pu­vai­nen per­so­noi­tu­jen kir­jei­den laa­ti­ja la­taa tie­to­ko­neel­leen uu­ni­tuo­reen te­koä­lyoh­jel­mis­ton, jo­ka al­kaa joh­da­tel­la miestä rik­kaam­man — mut­ta ei välttämättä lo­pul­ta täy­si­pai­noi­sem­man — elämän pa­riin.

Syn­kis­te­lyyn tai­pu­vai­nen per­so­noi­tu­jen kir­jei­den laa­ti­ja (Joa­quin Phoe­nix) la­taa tie­to­ko­neel­leen uu­ni­tuo­reen te­koä­lyoh­jel­mis­ton, jo­ka al­kaa joh­da­tel­la miestä rik­kaam­man — mut­ta ei välttämättä lo­pul­ta täy­si­pai­noi­sem­man — elämän pa­riin. Scar­lett Jo­hans­so­nin ää­nellä pu­hu­va en­ti­teet­ti saa Si­rit ja Cor­ta­nat vai­kut­ta­maan lo­bo­to­mia­po­ti­lail­ta ana­ly­soi­des­saan mie­hen mieltä tämän sähköi­sen hen­kilöl­li­syy­den poh­jal­ta ja kau­hoes­saan lisää tie­toa aja­tuk­sen lail­la toi­mi­vas­ta in­ter­ne­tistä.
Kau­nis ja oma­peräi­nen elo­ku­va pu­noo kieh­to­van tut­kiel­man ih­mi­selämästä ja eri­tyi­ses­ti tun­tei­den mer­ki­tyk­sestä sen muo­vaa­ji­na. Tois­ten ih­mis­ten tun­tei­den tulk­ki­na leipänsä an­sait­se­va mies hu­rah­taa täy­sin uu­teen te­koä­lyo­len­toon, jo­ka täyttää hämmäs­tyttävän hel­pos­ti ki­vu­liaan tyh­jiön hä­nen elämästään. Kei­no­te­koi­nen pu­nou­tuu päivä päivältä enemmän to­del­li­seen maail­maan, eikä eroa näi­den vä­lillä pian enää ha­lua tehdä. Näin siitä huo­li­mat­ta, että en­dor­fii­nien al­la väi­jyy pel­ko ma­sen­nuslääk­kei­den ta­voin lei­ka­tus­ta elämästä.
Es­teet­ti­ses­ti hiot­tu ja aja­tuk­sel­la ete­nevä elo­ku­va my­kistää il­ma­val­la, mut­ta täsmäl­li­sellä ot­teel­laan ja rau­tai­sel­la ai­hee­seen­sa pa­neu­tu­mi­sel­la. Hyvä elo­ku­va tar­joaa ajat­te­le­mi­sen ai­het­ta, mut­ta vain poik­keuk­sel­li­nen elo­ku­va ky­ke­nee esittämään näin mo­ni­ta­hoi­sen tut­kiel­man, jo­ka tun­tuu huo­mioi­neen kaik­ki ta­ri­nan­sa mah­dol­li­set po­lut il­man, että mikään tun­tuu val­miik­si pu­res­kel­lul­ta. Rau­hal­li­sen fi­lo­so­fi­nen elo­ku­va tar­joaa hie­non aja­tus­mat­kan, jo­ka mais­tuu kai­kes­ta ih­meel­li­syy­destään huo­li­mat­ta us­kot­ta­val­ta ja oi­val­ta­val­ta elämältä. Elo­ku­van kä­si­kir­joi­tus on pal­kit­tu sekä Os­ca­ril­la, että Gol­den Glo­bel­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen audiovisuaalinen toteutus loihtii Los Angelesia ja Shanghaita lainaamalla futuristisen megakaupunkin, joka maistuu Blade Runnerin maailman puhtaaksi puunatulta versiolta. Elegantti ääniraita toistaa vuoropuhelun intiimin läheisesti ja säestää tapahtumia turvallisen vähäeleisesti, mutta elävästi soljuvalla musiikkiraidalla. Elokuvan lailla rennosti filosofoivissa ekstroissa juontamaton kooste tunnelmista tuotannon varrelta (24 min.) ja koosteet rakkaudesta (15 min.) ja elämän jakamisesta toisen kanssa (4 min.). (IJ)
11/08/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy