Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Fantastic 4 – Rise of the Silver Surfer

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 88 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: DTS
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 204914EAN: 7391772515094

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ih­me­ne­los­ten jat­ko-o­sa tar­joaa pal­jon mai­net­taan pa­rem­man raa­ma­tul­li­sen al­le­go­rian sa­la­peräi­sestä kuo­le­man en­ke­listä, jo­ka tu­hoaa pla­neet­to­ja ylimpänsä edestä.

Ih­me­ne­los­ten jat­ko-o­sa tar­joaa pal­jon mai­net­taan pa­rem­man raa­ma­tul­li­sen al­le­go­rian sa­la­peräi­sestä kuo­le­man en­ke­listä, jo­ka tu­hoaa pla­neet­to­ja ylimpänsä edestä. Vi­hol­li­suu­den ja ystä­vyy­den tee­mo­ja sekä yleensä la­ji­tyyp­piä vai­vaa­vien asen­tei­den mus­ta­val­koi­suut­ta väis­tellään ai­ka su­ju­vas­ti, vaik­ka tii­viim­pi ja tyy­li­ta­jui­sem­pi kä­si­kir­joi­tus tun­tuu ole­van tar­peen
Jee­sus­mai­sen koh­ta­lon saa­va Ho­pea­surf­fa­ri on to­teu­tet­tu mauk­kaal­la ta­val­la, mitä voi pitää kun­nioi­tet­ta­va­na saa­vu­tuk­se­na. On sinänsä ih­me, että pu­ru­ku­mi­mai­ses­ti ve­nyvä tai tu­li­soih­tu­na kiitävä ih­mi­nen tun­tu­vat ar­ki­sil­ta hah­moil­ta. Möy­kystä ei lie­ne ol­lut huol­ta, sillä go­le­mia ul­koi­ses­ti muis­tut­ta­va ki­vi­mies on sar­jan sym­paat­ti­sin hah­mo.
Al­ku­peräi­sen sar­ja­ku­van ta­paan us­kot­ta­vuus pe­rus­tuu ne­li­kon vä­lis­ten ih­mis­suh­tei­den yllättävään ai­tou­teen. Idean isä Stan Lee te­kee elo­ku­vas­sa haus­kan ca­meon.
Kah­den le­vyn DVD-lai­tok­sen ku­va (2.40:1) ja ää­ni­rai­dat (DTS/D­D5.1) jäävät vain hie­man upeas­ta blu ray –­ver­sios­ta. Ekst­roi­hin on tal­len­net­tu kak­si kom­ment­ti­rai­taa, 10 min. pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia kom­men­tein, 7 min. koh­tau­sai­hioi­ta kom­men­tein ja 46+39+11+12 min. do­ku­men­tit.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy