Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Star Trek: Enterprise - kausi 1

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2001-2002Kesto: 1151 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
1080p 1.78
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7332431039810

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vii­des Star Trek -­kaa­no­niin tu­keu­tu­va sci­fi-­sar­ja "En­terp­ri­se" pa­laa sar­jan juu­ril­le ai­kaan en­nen al­ku­peräi­sen sar­jan ta­pah­tu­mia.

Vii­des Star Trek -kaa­no­niin tu­keu­tu­va sci­fi-sar­ja "En­terp­ri­se" pa­laa sar­jan juu­ril­le ai­kaan en­nen al­ku­peräi­sen sar­jan ta­pah­tu­mia. Vul­kaa­nien vih­doin pal­jas­tet­tua riittäväs­ti poi­mua­jon sa­lai­suuk­sis­ta ih­mis­kun­nal­le on en­simmäi­nen täh­ti­lai­va En­terp­ri­se kyl­lin val­mis aloit­ta­maan uni­ver­su­min par­tioin­nin. Ja­lo­mie­li­sen maail­man­po­lii­sin roo­liin hel­pos­ti omak­su­va mie­histö on malt­ta­ma­ton pää­semään to­si­toi­miin, eikä ta­sais­ta seik­kai­lu­jen vir­taa tar­vit­se­kaan kauaa odot­taa.
S­tar Trek: The Next Ge­ne­ra­tion -sar­jan hen­gessä hie­nos­ti toi­mi­va seik­kai­lu­sar­ja edus­taa viih­dyttävää ja mie­li­ku­vi­tus­ta hen­nos­ti sti­mu­loi­vaa ke­vyts­ci­fiä par­haim­mil­laan. Seik­kai­lut ovat poi­ka­mai­sia, miljööt fan­tas­ti­sia ja ope­tuk­set päivä­kir­jaan hel­pos­ti ki­tey­tettä­viä toi­von sa­no­mia. An­ti on siis taat­tua täh­ti­re­keä kun­han Ai­ka­hyp­py-sar­jan Scott Ba­ku­laan tot­tuu kap­tee­ni­na (mikä ei ole ko­vin vai­keaa) ja juo­mat las­keu­tu­vat nenästä pi­loot­ti­jak­son yllättävän Baywatch-hen­ki­sen "suih­kue­pi­so­din" jäl­keen. Myös pi­loot­ti­jak­son Bla­de Run­ne­ria -ta­pai­le­vat miljööt ja jot­kin myö­hem­pien jak­so­jen tee­mois­ta osoit­ta­vat merk­kejä ai­kui­sem­man yleisön ha­ke­mi­ses­ta, vaik­ka lo­pul­ta ky­se on­kin var­sin klas­si­ses­ta Star Tre­kis­ta. Myös sar­jan pre­quel-a­se­tel­ma toi­mii hy­vin päästäen saa­gaa tun­te­van kat­so­jan ikään kuin ku­lis­sien taak­se kat­so­maan mi­ten kaik­ki syn­tyi.
Kai­ken kaik­kiaan neljän tuo­tan­to­kau­den ja 98 jak­son mit­taan eh­ti­nyttä sar­jaa tuo­tet­tiin vuo­sien 2001 ja 2005 vä­lillä. Yllättävän huo­no tun­nus­mu­siik­ki vaih­tuu vas­ta kol­man­nel­le kau­del­le siir­ryttäessä.

Kuva, ääni & ekstrat

Sarjan ensimmäinen kausi kuvattiin filmille, sillä tekijät eivät pitäneet HD-videotekniikkaa vielä kypsänä. Hyvä näin, sillä ilme on miellyttävän elokuvamainen. Hyvä kuva on vakaa ja filmimäinen, mutta ei suoranaisesti viiltävää HD-tasoa. Jälki on kuitenkin täysin mukiinmenevän vakaata ja kohtuullisen erottelevaa. Äänipuoli toimii niin ikään varmasti. Ekstroissa poistettuja kohtauksia ja hyviä tekijöiden kommenttiraitoja valikoituihin jaksoihin. (IJ)
14/07/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy