Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

San Andreas

Elokuva:
Kuva & Ääni:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2015Kesto: 114 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
2.35
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Netflix) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ä­ly­va­paa ka­tast­ro­fie­lo­ku­va Yh­dys­val­to­jen län­si­ran­ni­kol­le is­kevästä maanjä­ris­tyk­sestä, jon­ka seu­rauk­se­na yh­den pa­lo­lai­tok­sen kop­te­ri­lentäjän täy­tyy par­sia per­heensä ta­kai­sin ko­koon.

Ä­ly­va­paa ka­tast­ro­fie­lo­ku­va Yh­dys­val­to­jen län­si­ran­ni­kol­le is­kevästä maanjä­ris­tyk­sestä, jon­ka seu­rauk­se­na yh­den pa­lo­lai­tok­sen kop­te­ri­lentäjän (Dway­ne "T­he Rock" John­son") täy­tyy par­sia per­heensä ta­kai­sin ko­koon. Man­ner­laa­tat jä­ri­sevät, ra­ken­nuk­set mu­re­ne­vat ja ros­ka vel­loo val­toi­me­naan San Fran­cis­con lie­peillä, mut­ta kaik­ki unoh­tuu kun lo­pul­ta men­neet trau­mat on kä­si­tel­ty, per­he yh­dis­tet­ty ja ra­koil­lut avio­liit­to­kin tei­pat­tu ka­saan.
Tyy­li­puh­das­ta toi­min­ta­viih­dettä ty­kittävä elo­ku­va ei vai­vaa päätä loo­gi­suuk­sil­la tai uu­sil­la oi­val­luk­sil­la, mut­ta sir­kus rul­laa eteenpäin viih­dyttävän it­se­kes­kei­ses­ti. Tun­nel­mas­sa tai te­hos­tei­den vai­kut­ta­vuu­des­sa ei päästä elo­ku­vien "2012" ja "T­he Day Af­ter To­mor­row" ta­sol­le, eikä oi­keas­taan hä­tyy­tellä edes elo­ku­via "Dan­te's Peak" tai "Vol­ca­no", mut­ta trip­pi on pop­cor­nin ar­voi­nen. Pik­se­li­pyör­teen kes­kel­le is­tu­tet­tu sen­ti­ment­ti on sank­kaa ja draa­ma kaa­vaan pa­ko­tet­tua. Trai­le­ri lu­pa­si enemmän.

Kuva, ääni & ekstrat

Ääniraita on vaaditun yrmy, mutta kuvapuolella kokonaisuus jää tehottomaksi pikselimyllyksi. Ehkä tämä elokuva on tarkoitettu nähtäväksi 3D:nä, sillä ainakin nyt 2D:nä tuho jää kohinan tasolle. (IJ)
26/04/2016
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy