Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Downton Abbey - 2. kausi

Downton Abbey - Series 2 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2011Kesto: n. 458 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
VET: 277499EAN: 5050582874136

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Genre

Elokuva

Down­ton Ab­bey edus­taa brit­ti­pu­kud­raa­man kiis­ta­ton­ta aa­te­lia, eikä sar­jan toi­nen kau­si jää dra­ma­tii­kas­sa, suu­ris­sa tun­teis­sa tai läm­min­hen­ki­sessä juo­nit­te­lus­sa yhtään edeltäjäänsä hei­kom­mak­si.

Down­ton Ab­bey edus­taa brit­ti­pu­kud­raa­man kiis­ta­ton­ta aa­te­lia, eikä sar­jan toi­nen kau­si jää dra­ma­tii­kas­sa, suu­ris­sa tun­teis­sa tai läm­min­hen­ki­sessä juo­nit­te­lus­sa yhtään edeltäjäänsä hei­kom­mak­si. Jos Ju­lian Fel­lowe­sin "Ti­ta­nic"-mi­ni­sar­ja jäi­kin hie­noi­sek­si pet­ty­myk­sek­si on tässä sar­jas­sa kaik­ki ta­ri­nas­ta ja hah­mois­ta ai­na hui­keaan tek­ni­seen to­teu­tuk­seen upeas­ti koh­dal­laan. Tämä on kou­kut­ta­vin­ta te­le­vi­sio­ta mitä on het­keen näh­ty ja omas­sa gen­ressään täy­sin ylittämätön ta­paus.
Kau­den ta­pah­tu­mia vä­rittää voi­mak­kaas­ti en­simmäi­nen maail­man­so­ta, jon­ka myötä sekä ylä­ker­ran että ala­ker­ran vä­ki jou­tuu pun­nit­se­maan elämäänsä ja ar­vo­jaan ai­van uu­sik­si. Osa mie­histä jou­tuu rin­ta­mal­le, osa ja­noaa sin­ne pää­syä, osa te­kee mitä ta­han­sa vält­tyäk­seen so­dal­ta, ja lo­pul­ta myös rin­ta­ma tu­lee sel­viy­ty­jien mu­ka­na kar­ta­noon ta­lon muun­tau­tues­sa so­ti­las­pa­ran­to­lak­si. Pe­rijä­ky­sy­myk­sessä eteen tu­lee uu­sia ka­pu­loi­ta ja mu­kaan mah­tuu jo­pa muu­ta­ma avio­liit­to, kuo­le­ma ja oi­keu­denkäyn­ti. Sar­ja on­nis­tuu löytämään hämmäs­tyttävän mon­ta näkö­kul­maa elämään so­dan ai­ka­na ja pyö­rittää jän­nittävää ih­mis­suh­de­pi­ruet­tiaan muu­toin­kin vai­kut­ta­vas­ti.
C­liff­han­ger-lop­pu­ja vie­rok­su­van kat­so­jan kan­nat­taa hank­kia myös vä­littömäs­ti tämän kau­den perään si­joit­tu­va jou­lun eri­kois­jak­so, jo­ka on jul­kais­tu erik­seen.

Kuva, ääni & ekstrat

Tasokas kuva on viimeistä piirtoa myöten taidokkaasti lavastettu. Jälki on hieman pehmeää, mutta jäsentynyttä ja lievästä kohinasta huolimatta miellyttävän levollista. Komea tunnari ja muutoinkin elegantti musiikiiraita. Ekstroissa kommenttiraita ensimmäiselle jaksolle, poistettuja kohtauksia (11 min.) ja kolme lyhyttä koostetta. Kotimaassaan Englannissa tämä on julkaistu myös kahden levyn Blu-raynä, mutta DVD-versio ei lopulta häviä tälle valtavasti kuvanlaadussa eikä piiruakaan ekstroissa. (IJ)
20/04/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy