Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Cirque du Soleil: Worlds Away - Limited 3D Edition

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 91 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MVC 3D 1.78
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 7332431040243

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Cir­que du So­leil on muo­dos­tu­nut sy­no­nyy­mik­si ih­mis­ke­hon ra­jo­ja koet­te­le­val­le ak­ro­ba­tias­howl­le sa­maan ta­paan kuin vaik­ka­pa Ri­ver­dan­ce on kä­si­te ryhmä­tans­sin sa­ral­la.

Cir­que du So­leil on muo­dos­tu­nut sy­no­nyy­mik­si ih­mis­ke­hon ra­jo­ja koet­te­le­val­le ak­ro­ba­tias­howl­le sa­maan ta­paan kuin vaik­ka­pa Ri­ver­dan­ce on kä­si­te ryhmä­tans­sin sa­ral­la. Ryhmällä tun­tuu ole­van il­miömäi­nen ky­ky yh­distää ku­mi­mai­nen not­keus, yli-in­hi­mil­li­nen li­has­kont­rol­li ja esiin­ty­jien vä­li­nen vir­heetön yh­tei­sa­joi­tus mie­li­ku­vi­tuk­sek­kaik­si oh­jel­ma­nu­me­roik­si. Ryhmä lie­nee jo ny­kyään enemmän brän­di kuin yh­tenäi­nen tai­tei­li­ja­ryhmä, mut­ta esi­tyk­sistä löy­tyy yhä pot­kua.
It­senäi­sen elo­ku­van si­jaan tässä on ky­se useis­ta eril­li­sistä esi­tyk­sistä keräil­lystä koos­tees­ta, jo­ka kur­sii nu­me­rot yh­teen hu­te­ran rak­kaus­ta­ri­nan va­raan. Tämä ei kui­ten­kaan hait­taa me­noa vähäi­simmässäkään mää­rin, sillä ryhmän esi­tys­ten ta­ri­nat ovat ai­na ol­leet kes­kin­ker­tais­ta sa­tuhöttöä, mut­ta hui­keat ko­reog­ra­fiat ja mie­li­ku­vi­tuk­sek­kaat miljööt jo­ta­kin ai­van omas­sa luo­kas­saan. Näin myös tällä ker­taa esi­tyk­sen tar­joil­les­sa Las Ve­ga­sin eri ka­si­noil­la näh­ty­jen CdS-e­si­tys­ten par­hai­ta pa­lo­ja: us­ko­mat­to­mal­la li­has­kont­rol­lil­la ja vir­heettömällä ajoi­tuk­sel­la siu­na­tut ak­ro­baa­tit vään­tyvät luon­not­to­miin asen­toi­hin, luo­vat aal­lois­ta tai­det­ta, muo­dos­ta­vat ket­ju­ja il­mas­sa, kiih­dyttävät in­fer­naa­lis­ta ora­van­pyörää hur­jin ot­tein, pomp­pi­vat pys­ty­suo­raa seinää ylös ja kaik­ki ai­na tu­len lies­ko­ja ja ve­si­pi­sa­roi­ta myö­ten tun­tu­vat nou­dat­ta­van sa­maa kä­si­kir­joi­tus­ta. Kai­ken hui­puk­si le­vyn 3D-ku­va tar­joaa esi­tyk­seen ai­van ykkös­luo­kan is­tuin­pai­kat.

Kuva & ääni

Aiempaan CdS 3D-esitykseen "Journey of Man" tätä ei tarvitse kuvan puolesta verrata, sillä nyt jälki on kuvauskorissa istuneen James Cameronin avustuksella kerrassaan huikeaa katsottavaa. Yhtään CdS-esitystä en valitettavasti ole livenä nähnyt, mutta tästä huolimatta on hyvin vaikea kuvitella, että paikan päällä voisi päästä yhtä lähelle tapahtumia kuin tämän levyn avulla kunnollisessa 3D kotiteatterissa. Akrobaattien liikeradat ja vaikkapa otteiden vaihdot ilmassa välittyvät kuin katsoja itsekin roikkuisi katosta. Tilakuva on luonnollinen ja ihailtavan virheetön, eikä itse sisältökään petä.

Ekstrat

Toiselta levyltä löytyy 2D-versio ja ekstroja: suppea mainoshenkinen making of -kooste (2 min.) ja erinomainen kooste harjoituksista Eric Linzin kanssa (13 min). (IJ)
29/08/2013

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy