Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Guns of Navarone - Collector's Edition

Navaronen tykit 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1961Kesto: 161/156 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: T-58759EAN: 5051162283379

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

Na­va­ro­nen ty­kit on elo­ku­va­na hie­man van­hen­tu­nut, mut­ta se ve­toaa edel­leen eri­no­mais­ten näyt­te­lijä­suo­ri­tus­ten­sa an­sios­ta.

Na­va­ro­nen ty­kit on elo­ku­va­na hie­man van­hen­tu­nut, mut­ta se ve­toaa edel­leen eri­no­mais­ten näyt­te­lijä­suo­ri­tus­ten­sa an­sios­ta. Ei lie­ne mer­ki­tyk­setöntä, että bri­tit oli­vat pro­jek­tis­sa ak­tii­vi­sia. Da­vid Ni­ven ja Ant­ho­ny Quay­le kai­ken lisäk­si oli­vat jou­tu­neet tämän tyyp­pi­siin vas­tui­siin käytännössä­kin toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na. Quay­le ei ole tain­nut ural­laan juu­ri huo­no­ja si­vuo­sia tehdäkään.
His­to­rial­lis­ten to­si­seik­ko­jen kans­sa ol­laan tie­tys­ti re­tu­perällä, mut­ta spek­taak­ke­li­ta­sol­la pitäi­si ai­na­kin ka­lus­ton ol­la kun­nos­sa. Sak­sa­lais­jou­kot eivät ni­mittäin aje­le Ti­ger- tai Pant­her-tan­keil­la, vaan liit­tou­tu­nei­den ka­lus­tol­la. Stu­kat sentään löy­tyivät tai sit­ten len­to­ko­nei­den sii­piä muu­tet­tiin oi­keaop­pi­seen kul­maan. Kir­jai­li­ja Alis­tair Mac­lea­nia tämä on var­maan tympäis­syt. So­dan jäl­keen sak­sa­lais­ta ka­lus­toa oli vielä jon­kin ai­kaa käytössä muun muas­sa Es­pan­jas­sa, mut­ta tähän ai­kaan niistä ol­tiin luo­vut­tu, mut­ta keräi­lijät eivät vielä ymmärtä­neet res­tau­roi­da so­ta­ka­lus­toa elo­ku­va­teol­li­suu­den käyttöön.
Ny­kyään tu­lee bon­gail­tua myös san­ka­rei­den käyttä­miä kel­lo­ja, sillä so­ti­las­kel­lot ovat nous­seet ar­vos­te­tuk­si keräi­ly­koh­teek­si. Gre­go­ry Pec­killä näyttää ole­van kau­nis Gruen ran­tees­saan.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ja ääni olivat jo DVD:llä keskitasoa, joten BD tietysti merkitsee edistystä. Samalla se kuitenkin paljastaa kiusallisesti nykykatsannossa kömpelöt tehosteet ja matte-kuvat. Ääniraita soi aiempaa selkeämmin. Levylle on tallennettu myös pitkä väliaikaversio. Ekstroissa on kaksi kommenttiraitaa, 6 min, prologi Dimitri Tiomkinin musiikilla ja ilman kertojanääntä, 2 min. tuottaja Carl Foremanin seurassa, interaktiivinen toiminto ja 127 min. dokumentit. (PS)
22/04/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy