Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

1941 – anteeksi, missä on Hollywood?

1941 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1979Kesto: 145/114 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
Mono
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 88102EAN: 6416548924915

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

S­te­ven Spiel­ber­gin 1970-­lu­ku lop­pui har­mil­li­ses­ti, sillä Tap­pa­ja­hai ja Kol­man­nen as­teen yh­teys eivät kauan läm­mittä­neet, kun 1941 sai jäl­keensä huo­not ar­vos­te­lut ja huo­non myyn­nin.

S­te­ven Spiel­ber­gin 1970-lu­ku lop­pui har­mil­li­ses­ti, sillä Tap­pa­ja­hai ja Kol­man­nen as­teen yh­teys eivät kauan läm­mittä­neet, kun 1941 sai jäl­keensä huo­not ar­vos­te­lut ja huo­non myyn­nin.
I­sol­la ra­hal­la tuo­tet­tu ko­me­dia ku­vaa ka­li­for­nia­lais­ten her­mos­tu­nut­ta tai­vaal­le sih­tai­lua he­ti Pearl Har­bou­rin hyökkäyk­sen jäl­keen. Tästä saat­tai­si tehdä hyvää ja to­ki hie­man tu­le­nar­kaa huu­mo­ria.
Mu­kaan saa­tiin eri­no­mai­nen ja le­veä näyt­te­lijä­kaar­ti. Spek­taak­ke­li­mai­nen ko­ko­nai­suus jäi kui­ten­kin suu­rel­le yleisöl­le on­tok­si.
E­lo­ku­van­har­ras­ta­jat saa­vat enemmän, sillä te­kijät ri­pot­te­li­vat ta­ri­naan usei­ta viit­tauk­sia po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin ka­no­niin. Yh­teen­las­ke­tut yk­si­tyis­koh­dat an­ta­vat enemmän kuin ko­ko­nai­suus. Jos­kus näin­kin päin.
E­lo­ku­va al­kaa me­huk­kaal­la viit­tauk­sel­la Tap­pa­ja­hain al­kuun, luul­ta­vas­ti jo­pa sa­mal­la ran­nal­la. Tos­hi­ro Mi­fu­ne joh­taa ja­pa­ni­lais­ta su­kel­lus­ve­nettä nat­siup­see­rin (Ch­ris­top­her Lee) tark­kail­les­sa. John Be­lus­hi näyttää temp­pun­sa hul­lu­na pi­lot­ti­na. Lis­ta on lo­pu­ton.
E­lo­ku­va oli jo alun al­kaen liian pitkä. Oh­jaa­jan ver­sio ei tä­ten an­na lisäar­voa.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva jaa ääniraita. Teatteriversio on parempilaatuinen, sillä pitkä ohjaajan versio on ei-anamorfisena huonommin erotteleva ja vaikeasti ruudulle sommiteltava. Kahdella levyllä. Ekstroissa 103 min. dokumentti, 9 min. poistetut kohtaukset, kolme traileria, kuvagalleria, julistegalleria, biografiat, filmografiat ja faktaruutuja. (PS)
27/03/2011
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy