Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Billions - 1. kausi

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2016Kesto: 659 minuuttia
Julkaisija: PAramountKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112732042

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

S­how­ti­men tril­le­ri newyor­ki­lai­ses­ta syyttäjästä ja hed­ge-­ra­has­ton kip­pa­ris­ta, jot­ka ka­lis­te­le­vat sa­pe­lei­ta yh­teen epä­py­hien ta­voit­tei­den­sa alt­ta­ril­la.

S­how­ti­men tril­le­ri newyor­ki­lai­ses­ta syyttäjästä (Paul Gia­mat­ti) ja hed­ge-ra­has­ton kip­pa­ris­ta (Da­mian Lewis), jot­ka ka­lis­te­le­vat sa­pe­lei­ta yh­teen epä­py­hien ta­voit­tei­den­sa alt­ta­ril­la. Kou­kut­ta­va ja kut­kut­ta­va sar­ja löytää suo­lan­sa kei­no­ja kaih­ta­mat­to­mis­ta, mut­ta oman lo­giik­kan­sa mu­kaan vir­heettömäs­ti toi­mi­vis­ta hah­mois­ta, jois­ta pää­pa­ri Gia­mat­ti-Lewis ovat vain nä­ky­vimmät. Sar­jan pi­loot­ti­jak­soon ei kan­na­ta kaa­tua, se on vas­ta al­ku­soit­toa tu­le­vas­ta psy­ko­lo­gi­ses­ta ja st­ra­te­gi­ses­ta väännöstä.
Yk­si sar­jan luo­jis­ta on And­rew Ross Sor­kin, jo­ka sar­jan skar­pis­ta kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta ei ole su­kua Aa­ron Sor­ki­nil­le. Sen si­jaan mies on hank­ki­nut kan­nuk­sen­sa mm. New York Ti­me­sin ta­lous­toi­mit­ta­ja­na, jo­ten sar­jan lu­kui­sat ta­lous­kou­ke­rot su­ju­vat su­la­vas­ti. Sar­ja on ot­ta­nut in­noi­tus­ta myös Preet Bha­ra­ran kau­des­ta New Yor­kin eteläi­sen pii­rin syyttäjänä.
Ko­ti­maas­saan Yh­dys­val­lois­sa sar­jaa on juu­ri jat­ket­tu vii­den­nel­le kau­del­leen. Ai­na­kin neljä en­simmäistä kaut­ta ovat silk­kaa dy­na­miit­tia, jo­ta ei tässä yh­tey­dessä kan­nat­ta­ne puh­taak­si väittää.

Kuva, ääni & ekstrat

Tuotantoarvoiltaan huikea sarja näyttää ja kuulostaa täysiveriseltä elokuvalta. DVD-laitosta kuitenkin vaivaa ongelma audiosynkassa. Ekstroissa sarja koosteita rallin synnystä. (IJ)
02/07/2019

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy