Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

New York Immigrant

The Immigrant 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2013Kesto: 112 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706141774620

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Puo­la­lai­set si­sa­ruk­set pa­ke­ne­vat Eu­roo­pan vai­kei­ta olo­suh­tei­ta Yh­dys­val­toi­hin vuon­na 1921, mut­ta El­lis Is­lan­din ta­ka­na avau­tu­va uu­si maail­ma ei ole kaik­kien unel­mien täyt­ty­mys.

Puo­la­lai­set si­sa­ruk­set pa­ke­ne­vat Eu­roo­pan vai­kei­ta olo­suh­tei­ta Yh­dys­val­toi­hin vuon­na 1921, mut­ta El­lis Is­lan­din ta­ka­na avau­tu­va uu­si maail­ma ei ole kaik­kien unel­mien täyt­ty­mys. Yk­si sis­kok­sis­ta jää ka­ran­tee­niin tur­ber­ku­loo­sin vuok­si ja toi­nen (Ma­rion Co­til­lard) sel­viää on­nek­kaas­ti man­te­reel­le avus­tusjär­jestön mie­hen (Joa­quin Phoe­nix) kai­na­los­sa. Apu ei kui­ten­kaan ole pyy­teetöntä, vaan vas­ta­pal­ve­luk­sek­si on ase­tel­tu eh­do­tus työ­paik­kas­ta maail­man van­him­mas­sa am­ma­tis­sa.
O­ma­laa­tui­nen ja poh­jim­mil­taan hy­vin tu­kah­du­tet­tu draa­ma seu­raa pe­las­ta­jan ja pe­las­te­tun, su­tenöö­rin ja pros­ti­tuoi­dun, vai­val­lois­ta eloa 1920-lu­vun New Yor­kin köyhäl­listö­kort­te­leis­sa. Joa­quin Phoe­nix te­kee omin­ta­kei­sen hau­raan tul­kin­nan nai­sia hyväk­sikäyttävästä mie­hestä, jo­ka on ma­nee­reil­taan lä­hempänä han­hie­moa kuin ste­reo­tyy­pistä pa­rit­ta­jaa. Ma­rion Co­til­lard vetää yhtä­lail­la pidättäy­ty­neen roo­lin nai­se­na, jo­ka nä­kee mitä tu­le­man pitää ja an­tau­tuu ti­lan­teel­leen, mut­ta ei sor­ta­jal­leen.
El­lis Is­lan­din ja pa­ko­tet­tu­jen ih­mis­suh­tei­den joh­dos­ta elo­ku­va tuo mie­leen Mar­tin Scor­se­sen tuot­ta­man draa­man "Kul­tai­nen port­ti", jo­ka kä­sit­te­li saa­rel­le saa­pu­mis­ta klaust­ro­fo­bi­sel­la an­tau­muk­sel­la. Tämä elo­ku­va on pe­rio­di­ku­val­taan ja miljööltään rat­kai­se­vas­ti rik­kaam­pi ta­paus, mut­ta hah­mot jäävät nyt­kin etäi­sik­si toi­mi­joik­si. Ker­to­mus on roh­kea ja yllättävä, mut­ta to­teu­tus on­nis­tuu vain osin kun hah­mo­ja ei tar­vit­se in­ho­ta, mut­tei näistä liion ole pak­ko vä­littääkään. Kä­sit­te­lyltään ihail­ta­van tah­di­kas ja lä­hes lop­puun­sa saak­ka lu­paa­va ker­to­mus, mut­tei ko­ko­nai­suu­te­na riittävän elävä ta­paus.

Kuva, ääni & ekstrat

Viitseliäästi lavastettu ja kuvattu elokuva jää DVD:llä puuterimaiseksi esitykseksi. Kuva on formaatin puitteissa jäsentynyt ja moitteettoman vakaa, mutta kellertävä periodipatina korostaa kuvan pehmeyttä entisestään. Dialogivetoinen ääniraita soi hyvin. Ekstraton. (IJ)
28/08/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy