Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Bram Stoker's Dracula

Bram Stokerin Dracula 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1992Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
1080p 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
VET: 98125EAN: 5051162352273

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

F­ran­cis Ford Cop­po­lan Dra­ku­la on hal­li­tun pai­na­jais­mai­nen tul­kin­ta tu­tus­ta le­gen­das­ta.

F­ran­cis Ford Cop­po­lan Dra­ku­la on hal­li­tun pai­na­jais­mai­nen tul­kin­ta tu­tus­ta le­gen­das­ta. Vää­ryy­den syn­nyttämä pa­huus ha­kee vuo­si­sa­to­jen jäl­keen hy­vi­tystä it­se ko­ke­mal­leen mie­li­val­lal­le löytämällä vih­doin tiensä ra­kas­ta­man­sa nai­sen luok­se. Rak­kaus­kir­jei­den si­jaan ve­ri vir­taa, myrs­ky pu­hal­taa ja ih­mis­mie­let ovat vain pe­li­nap­pu­loi­ta krei­vi dra­ku­lan dip­lo­ma­tias­sa. Kaik­ki on sal­lit­tua so­das­sa ja rak­kau­des­sa, ja tällä eli­nai­kan­sa ylittä­neellä viit­ta­mie­hellä on ko­ke­mus­ta mo­lem­mis­ta.
Ga­ry Old­man ot­taa paik­kan­sa mac­hon sen­ti­men­taa­li­se­na rak­kau­den so­ti­laa­na, jon­ka ha­bi­tus huo­kuu naf­ta­lii­nis­ta ve­det­tyä edel­li­sen vuo­si­sa­dan ele­gans­sia. Mies ei epäröi seivästää vas­tus­ta­jian­sa mut­ta ei kos­kaan käännä vi­haan­sa ra­kas­ta­maan­sa nais­ta koh­taan, ei edes nyt kun va­pyy­rin ve­ren­hi­mo näyttäi­si sydä­men pai­kan. Kea­nu Ree­ves on vas­taa­vas­ti poi­ka­mai­sen pök­kelö ai­san­kan­nat­ta­ja, jol­la on oma tais­te­lu käytävänään mut­ta pal­kin­to­si­ja alus­ta as­ti epä­to­dennäköi­nen. Wi­no­na Ry­der on pä­tevän oma­tah­toi­nen san­ka­ri­tar, jo­ta eivät pidät­te­le vik­to­riaa­ni­sen Eng­lan­nin ar­ki­set kli­seet. Sir Ant­ho­ny Hop­kins täy­dentää köö­rin toh­to­ri Van Hel­sin­ginä, jo­ka pää­see hätäi­ses­ti so­vit­ta­maan teo­rioi­taan käytäntöön.
Au­dio­vi­suaa­li­ses­ti ko­mea ja pu­vus­tus­taan myö­ten huo­li­tel­tu elo­ku­va ker­too ta­ri­nan­sa viih­dyttävällä vim­mal­la. Useam­pi otos siellä täällä pistää silmään 90-lu­kui­sen vi­deo­mai­se­na, mut­ta ko­ko­nai­suus on pait­si ma­kea myös na­pak­ka. Har­mil­li­ses­ti HD-ku­va ei tuo toi­vot­tua pa­ran­nus­ta elo­ku­van kuo­siin, jo­ka jää yhä peh­meäk­si.

Kuva

Pehmeä kuva jää videomaiseksi esitykseksi, joka ei nouse sen enempää väritoistoltaan kuin erottelevuudeltaan HD:n kuninkuusluokkaan. Jälki on kyllä miellyttävän vakaata. DVD:lläkään jälki ei täysin vakuuttanut aikoinaan, joten tähän lienee tyytyminen. Bly-raynä anti on pettymys.

Ääni

Ääniraita kerää taiteelliset pisteet kotiin, mutta voisi olla teknisiltä ansioiltaan paljon parempi. Dialogi toistuu auttavan selkeästi ja maisema levittäytyy myös takakanaviin, mutta vaikutelma on ahdas.

Ekstrat

Ekstroissa kommenttiraita (ohjaaja, tehostevastaava Roman Coppola ja maskeeraaja Greg Cannon), ohjaajan kommenttiraita, ohjaajan alustus, poistettuja ja pidennettyjä kohtauksia, kuusi koostetta ja kaksi traileria. (IJ)
10/11/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy