Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Parker

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 118 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706140580512

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ni­hi­lis­ti­sen fi­lo­so­fian mu­kaan kaik­ki on bis­nestä ai­na elot­to­mas­ta luon­nos­ta eläi­miin ja ih­mi­siin.

Ni­hi­lis­ti­sen fi­lo­so­fian mu­kaan kaik­ki on bis­nestä ai­na elot­to­mas­ta luon­nos­ta eläi­miin ja ih­mi­siin. Luon­nos­sa voit­taa usein vah­vin, mut­ta ei ai­na, sillä so­peu­tu­vin on sit­kein. Kun työvä­ki ja pal­kan­mak­sa­ja käyvät työeh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lu­ja, edel­li­nen käy kaup­paa jäl­kimmäi­sen kans­sa. Jo­pa pa­ri­suh­de on hy­vin kät­ket­tyä bis­nestä, jos­sa to­ki käy­tetään myös hen­kistä ja ruu­mil­lis­ta va­luut­taa ai­don ka­hi­se­van si­jaan.
Tätä nä­ke­mystä ku­vas­ta­vat eri­tyi­sen hy­vin Do­nald E. West­la­ken sa­la­ni­mellä Ric­hard Stark kir­joit­ta­mat kym­me­net Par­ker-ro­maa­nit.
Par­ke­ria on ku­vat­tu me­nes­tyk­sel­li­ses­ti jo aiem­min (var­sin­kin Boor­ma­nin Tap­pa­jan jäl­jet/­Point Plank, 1967), jos­ta ve­te­raa­nioh­jaa­ja Hackf­ro­din Par­ker jää tai­teel­li­sisl­ta an­sioil­taaan, mut­ta toi­min­ta, dy­naa­mi­suus ja kä­si­kir­joi­tuk­sen is­ke­vyys eivät jätä toi­vo­mi­sen va­raa.
Ja­son Stat­ham on tur­han brit­tiläi­nen roo­liin­sa, mut­ta sym­paat­ti­se­na näyt­te­lijänä hän ot­taa ai­ka hy­vin omak­seen mur­to­var­kauss­pe­sia­lis­tin roo­lin. Par­ker poik­keaa kai­kis­ta ste­reo­ty­piois­ta siinä, että hän on erään­lai­nen jee­sus­hah­mo ra­han­lai­naa­jien temp­pe­lissä. Hän tap­paa ar­mot­ta kaik­ki vas­tus­ta­jan­sa, mut­ta huo­leh­tii oi­keu­den­mu­kai­sis­ta saa­liin­jaois­ta ja si­vul­lis­ten tur­val­li­suu­des­ta. Tätä hah­moa kai­va­taan juu­ri ny­kypäivänä, kun pi­nok­kion­nenät kas­va­van kaik­kien kas­voi­hin niin ta­los­sa kuin puu­tar­has­sa.
Ta­ri­na pe­rus­tuu ro­maa­niin Flash­fi­re (2000) ja se ker­too hu­vi­puis­ton ryöstöstä al­ka­vas­ta ko­vas­ta vä­lien­sel­vit­te­lystä Chi­ca­gon ma­fian kans­sa. Par­ker saa tap­pa­jat peräänsä ja jou­tuu huo­maa­maan hyökkäyk­sen ole­van pa­ras puo­lus­tus.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Ekstroissa 18 min. dokumentit. (PS)
06/06/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy