Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

007 rakastettuni

The Spy Who Loved Me 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1977Kesto: 126 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MAD5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 64380044343663

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

007 ra­kas­tet­tu­ni te­kee tyy­lillä sen, minkä Kuu­ra­ket­ti pi­laa liial­li­sel­la hössö­tyk­sellä.

007 ra­kas­tet­tu­ni te­kee tyy­lillä sen, minkä Kuu­ra­ket­ti pi­laa liial­li­sel­la hössö­tyk­sellä. Eittämättä tämä on Ro­ger Moo­ren pa­ras Bond-e­lo­ko­ku­va. Sitä voi pitää en­simmäi­senä mo­der­ni­na bon­di­na. Huu­mo­ri on tär­keäällä si­jal­la, ja po­li­tii­kas­sa ote­taan as­kel lien­ny­tyk­sen suun­taan. Sa­mal­la se on Jawn (Ric­har Kiel) entrée. Bond-tyttö tun­tuu sar­jas­sa lu­keu­tu­van vieh­keim­pien jouk­koon (Bar­ba­ra Bach). Myös yk­si par­hais­ta tun­na­reis­ta: Car­ly Si­mo­nin "No­bo­dy Does It Bet­ter".
Tär­keä si­jan­sa on vi­suaa­li­sel­la ele­gans­sil­la, jos­ta vas­ta­si vii­mei­sen suur­työnsä teh­nyt elo­ku­vaa­ja, oh­jaa­ja­le­gen­da Jean Re­noi­rin poi­ka Clau­de Re­noir. Sa­mal­la pa­lat­tiin ta­kai­sin hy­vin laa­jaan ku­va­suh­tee­seen.
Ta­ri­na ei lai­naa ni­meä lu­kuunt­ta­mat­ta mitään Ian Fle­min­gin al­ku­peräi­sestä ro­maa­nis­ta (1962, suo­mek­si 1966)
E­lo­ku­van hui­kea, Rick Syl­ves­te­rin suo­rit­ta­ma hiih­to/­las­ku­var­jo-sunt­ti on yk­si sar­jan par­hais­ta aloi­tuk­sis­ta. Lop­pu puo­les­taan ker­too, mi­hin suun­taan ol­laan me­nos­sa eli suu­reel­li­siin hömpö­tyk­siin.
Lop­pu­teks­teis­sa ker­ro­taan Bon­din pa­laa­van For Your Eyes On­ly -e­lo­ku­val­la. Näinhän ei käy­nyt. Täh­tien so­dan hui­kea me­nes­tys oh­ja­si tuo­tan­to­tii­min te­kemään oman ava­ruu­sopp­pe­ran­sa Moon­ra­ke­rin.

Kuva, ääni & ekstrat

Jo Egmontin vuosien takainen SE tarjosi laadukkaan kuva, joka näyttää ääriolosuhteet tavalla, joka oli valovuoden päässä suttuisista VHS:stä tai pan&scan-versioista. BD toistaa Gizan pimeyden ja aavikon kirkkauden tietysti vieläkin paremmin, vaikka nykyelokuvien tarkkuudesta jäädäänkin selvästi. Ääniraita soi tasapainoisesti. Ekstroissa 18 min. dokumentit, kaksi minuuttia kuvakäsikirjoitusta ja kommenttiraita. Arvioitu levy on osa Bond 50 -kokoelmaa. (PS)
02/05/2014
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy