Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

One Flew Over Cuckoo’s Nest

Yksi lensi yli käenpesän 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1975Kesto: 128 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Surround
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ken Ke­seyn -­ro­maa­nin fil­ma­ti­soin­ti oli ai­kan­sa suu­ri ta­paus jo pelkästään sen vuok­si, että se esi­tetään laa­ja­ku­va­na.

Ken Ke­seyn -ro­maa­nin fil­ma­ti­soin­ti oli ai­kan­sa suu­ri ta­paus jo pelkästään sen vuok­si, että se esi­tetään laa­ja­ku­va­na. Elo­ku­vaa kat­soo hie­man uu­sin sil­min. En­nen Nic­hol­son oli uh­ri ja hoi­ta­ja Ratc­hed sa­dis­ti. Ikä tuo sä­vyjä. Nic­hol­son on­kin tie­tyn sor­tin luon­nehäi­riöi­nen ja mie­li­sai­raa­lao­sas­toa­kin pitää joh­taa tiet­ty­jen sääntö­jen mu­kaan. Vas­ta uh­kaus ker­toa Bil­ly Bib­bi­tin (B­rad Dou­rif en­si­roo­lis­saan) äi­dil­le po­jan sek­si­ko­ke­muk­ses­ta oli sim­pu­tus­ta.
Val­lankäyttö on ai­na ajan­koh­tai­nen ai­he. Mies­puo­li­set hoi­ta­jat ovat taas ih­meen vai­su­ja. To­del­li­suu­des­sa he ovat ko­vim­pia po­ti­lai­den pom­pot­ta­jia suo­ma­lai­sis­sa­kin sai­raa­lois­sa.
Ro­maa­ni il­mes­tyi 1960-lu­vun alus­sa. Oli­vat­ko sil­loin­kaan lo­bo­to­miasäädök­set näin löyhässä? Näyt­te­lijät ovat huip­pu­ta­soa, vaik­ka­kin aa­vis­tuk­sen liian hul­lu­ja to­del­li­suu­teen ver­rat­tu­na.

Kuva, ääni & ekstrat

Ääniraita ei täytä moderneja vaatimuksia. Värit ovat pliisut. Ekstroina kohtuutuoretta teksti-infoa tuotannosta ja näyttelijöistä. Upeat, aukeavat clip-kannet. R1-versiossa myös pan&scan. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy