Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Cranford

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2007Kesto: 295 minuuttia
Julkaisija: BBCKuva:
1080i 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 505156100362

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (BBC) ellei toisin mainita.

Elokuva

E­li­za­beth Gas­kel­lin kir­joi­hin pe­rus­tu­va mi­ni­sar­ja ot­taa hie­nos­ti paik­kan­sa BBC:n elä­vien pe­rio­did­raa­mo­jen jou­kos­sa.

E­li­za­beth Gas­kel­lin kir­joi­hin pe­rus­tu­va mi­ni­sar­ja ot­taa hie­nos­ti paik­kan­sa BBC:n elä­vien pe­rio­did­raa­mo­jen jou­kos­sa. Luok­ka­jaos­ta, ih­mis­suh­teis­ta ja ar­jen ih­meel­li­sistä sat­tu­muk­sis­ta pe­rin­teikkääs­ti am­men­ta­vat ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat 1840-lu­vul­le pie­neen eng­lan­ti­lai­seen kylään, jon­ka van­ho­ja kaa­vo­ja koet­te­le­vat lä­hes­tyvä rau­ta­tie ja uu­si ko­mea lääkä­ri.
Nais­val­tai­sen kylän rai­til­la jo­kai­nen asu­kas pää­see par­ras­va­loi­hin vuo­rol­laan, eikä draa­mas­ta puu­tu lämpöä tai in­hi­mil­li­siä yk­si­tyis­koh­tia. Hah­mo­jen kir­jo kiil­to­silmäi­sestä nuo­res­ta lääkä­ristä, em­paat­ti­seen mat­riark­kaan, elämässä ylöspäin pyr­kivästä pik­ku­po­jas­ta kar­ta­non su­ru­mie­li­seen rou­vaan ja hil­jaa toi­siaan aut­ta­vis­ta naa­pu­reis­ta kai­ken ai­kaa ympä­rillä hösöttä­viin rou­viin ei voi­si ol­la eloi­sam­pi. Näyt­te­lijä­kaar­tin ni­mekkäin jä­sen on kiis­tat­ta Ju­di Dench, mut­ta mo­net muut­kin kas­vot ovat tut­tu­ja erinäi­sistä BBC-d­raa­mois­ta eikä ku­kaan jätä hah­moaan pa­pe­rin ta­sol­le. Lop­pu­tu­lok­se­na on ve­toa­van elämän­myön­tei­nen draa­ma, jo­ka up­poaa var­mas­ti Ja­ne Aus­ten -fil­ma­ti­soin­tei­hin miel­ty­nee­seen kat­so­jaan.
Kah­del­le le­vyl­le on pa­kat­tu kaik­ki 5 en­simmäi­sen sar­jan jak­soa. Seik­kai­lut jat­ku­vat sar­jas­sa "Re­turn to Cran­ford".

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva ja ääni, kuten modernilta HD-tuotannolta sopii odottaakin. Ekstroista löytyy suppea, mutta sinällään mielenkiintoinen making of -dokumentti (29 min.). Levy on brittipainos, joten suomenkielistä tekstitystä ei löydy. (IJ)
26/12/2010

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy