Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Vakoojien silta

Bridge of Spies 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 141 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112728342

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

S­te­ven Spiel­ber­gin luot­saa­ma jännä­ri ot­taa in­noi­tuk­sen­sa kylmän so­dan ai­kai­ses­ta suur­val­to­jen kä­denväännöstä, jos­sa pe­li­lau­dan ra­ken­taa Brook­ly­nissä kiin­ni jää­nyt neuk­ku­va­koo­ja ja rau­tae­si­ri­pun taak­se ti­pah­ta­nut ame­rik­ka­lai­nen va­koi­lu­lentäjä.

S­te­ven Spiel­ber­gin luot­saa­ma jännä­ri ot­taa in­noi­tuk­sen­sa kylmän so­dan ai­kai­ses­ta suur­val­to­jen kä­denväännöstä, jos­sa pe­li­lau­dan ra­ken­taa Brook­ly­nissä kiin­ni jää­nyt neuk­ku­va­koo­ja ja rau­tae­si­ri­pun taak­se ti­pah­ta­nut ame­rik­ka­lai­nen va­koi­lu­lentäjä. Pie­nenä, mut­ta sitä­kin kes­kei­sempänä nap­pu­la­na tässä pe­lissä on newyor­ki­lai­nen la­ki­mies Ja­mes B. Do­no­van (Tom Hanks), jo­ka vas­toin omaa etuaan ryh­tyy vi­hol­lis­va­koo­jan asia­na­ja­jak­si ame­rik­ka­lai­ses­sa oi­keu­denkäyn­nissä.
To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va, mut­ta siitä muu­ta­mia pie­niä dra­maat­ti­sia va­pauk­sia ot­ta­va elo­ku­va on kieh­to­vaa seu­rat­ta­vaa jos ai­he­pii­ri kiin­nos­taa. Tom Hanks te­kee särmän roo­li­suo­ri­tuk­sen skarp­pi­na la­ki­mie­henä, jo­ka osaa so­vel­taa tai­to­jaan myös epä­ta­val­li­sis­sa olo­suh­teis­sa. Muu­ta­mia ta­ri­nan vai­hei­ta on il­mei­ses­ti vä­ri­tet­ty ta­va­no­mai­sin elo­ku­va­ko­ros­tuk­sin, pitkäl­ti tur­haan, mut­ta val­tao­sin ote on us­kot­ta­va ja myös to­si­ta­ri­naa vas­ten us­kol­li­nen. Myös oh­jaa­ja Spiel­berg pi­te­lee tah­ti­puik­koa hie­nos­ti hyp­py­sissään ja vie ker­to­mus­ta eteenpäin us­kot­ta­vas­ti luo­vien. Vas­ta lo­pun hie­man vä­kinäi­nen met­ro-vas­tak­kai­na­set­te­lu me­nee sii­rap­pi­sek­si, vaik­ka sa­no­ma sinällään on­kin kai­kes­sa kii­tospäivä-hen­ki­syy­dessään ai­to.
Lop­pu­tu­lok­se­na on ko­mea, tai­taen luot­sat­tu pe­rio­di­seik­kai­lu, jo­ka ku­vit­taa yh­den vähän tun­ne­tun ta­ri­nan kylmästä so­das­ta ko­meal­la ta­val­la. Va­koo­jae­lo­ku­vis­ta pitä­vil­le tämä on har­vi­nais­ta herk­kua.
Do­no­va­nin tai­val ot­taa myös mie­len­kiin­toi­sel­la ta­val­la kai­ku­ja Yh­dys­val­to­jen pe­rus­ta­jai­siin lu­keu­tu­neen John Adam­sin elämästä. Kak­si vuo­si­sa­taa aiem­min vai­kut­ta­nut Adams oli niin ikään la­ki­mies, jo­ka ryh­tyi vas­toin maan­mies­tensä odo­tuk­sia puo­lus­ta­maan vi­hol­lis­hal­lin­non so­ti­lai­ta omal­le maa­peräl­leen si­joit­tu­nees­sa oi­keu­denkäyn­nissä. Pe­riaat­teen­sa osoi­tet­tuaan mo­lem­mat mie­het pää­tyivät Eu­roop­paan dip­lo­ma­tian pe­li­kentän vääntö­hin, osin hal­li­tus­ten­sa tuel­la ja osin omil­laan. Siinä missä Adams yrit­ti kam­me­ta ylös tu­kea nuo­rel­le val­tiol­leen yrit­ti Do­no­van jär­jestää tu­le­na­ran va­koo­ja­vaih­don en­ti­sessä Itä-Ber­lii­nissä — tietämättä tar­koin ke­nen kans­sa hän neu­vot­te­li. Mo­lem­pien mies­ten tai­val on kieh­to­vaa seu­rat­ta­vaa.

Kuva, ääni & ekstrat

Komea periodikuva luo upeasti illuusion kylmästä sodasta, jossa vakoojakoneen alasampuminen hätkähdyttää yhtä paljon kuin berliininmuurin näkeminen kuolonvyöhykkeineen. Jälki on aavistuksen hailakkaa, mutta tämä menee periodipatinan lukuun kun kuva on muutoin luonteva ja erotteleva. Ääniraita ei vedä huomiota itseensä, mutta ei liioin jää tylsäksikään. Ekstroissa neljä lyhyttä koostetta elokuvan synnystä. (IJ)
30/04/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy