Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Jaettu maa - 1. osa

North & South 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1986Kesto: 538 minuuttia
Julkaisija: Warner 
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 202280EAN: 7321944242527

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

John Ja­ke­sin kuu­lui­saan ro­maa­nit­ri­lo­giaan poh­jau­tu­va fil­ma­ti­soin­ti teh­tiin te­le­vi­siol­le, mut­ta tin­kimättömällä tyy­lillä.

John Ja­ke­sin kuu­lui­saan ro­maa­nit­ri­lo­giaan poh­jau­tu­va fil­ma­ti­soin­ti teh­tiin te­le­vi­siol­le, mut­ta tin­kimättömällä tyy­lillä. Tri­lo­gian en­simmäi­sen osan ta­pah­tu­mat kat­ta­va sar­ja käyn­nis­tyy kah­den mie­hen, etelä­ca­ro­li­na­lai­sen Or­ry Mai­nin (Pat­rick Sway­ze) ja poh­joi­sen Pen­syl­va­nias­ta ko­toi­sin ole­van Geor­ge Ha­zar­din (Ja­mes Read) koh­da­tes­sa ja no­peas­ti ystä­vys­tyessä mat­kal­la West Poin­tin so­ti­la­sa­ka­te­miaan 1840-lu­vun alus­sa. Va­ra­kas or­jap­lan­taa­sin pe­rijä ja rik­kaan teol­li­suus­su­vun ve­sa eivät jaa tois­ten­sa mie­li­pi­teitä or­juu­des­ta, mut­ta vas­ta kak­si vuo­si­kym­mentä myö­hem­min puh­kea­va sisäl­lis­so­ta tuo ra­ko­ja ystä­vyy­teen pa­kot­taes­saan heidät ot­ta­maan yh­teen asian tii­moil­ta.
U­peas­ti ra­ken­net­tu draa­ma pyö­rii Mai­nin ja Ha­zar­din su­ku­jen ympä­rillä, joi­den elämät ovat syväs­ti ni­vou­tu­neet toi­siin­sa vaik­ka so­dan rin­ta­ma­lin­jat heitä erot­ta­vat­kin. Rak­kau­des­ta, ystä­vyy­destä, yrittä­jyy­destä ja oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta juh­la­vas­ti kum­pua­vat ta­pah­tu­mat vievät kat­so­jan mu­ka­naan eivätkä kään­teet tun­nu lain­kaan ku­lu­neil­ta. Ky­tevän konf­lik­tin ja so­dan ku­vaus on olen­nai­nen osa ta­ri­naa ja tämä on to­teu­tet­tu sar­jas­sa en­si­luok­kai­ses­ti.
Vie­rai­le­vi­na täh­tinä mm. John­ny Cash, Eli­za­beth Tay­lor, Ro­bert Mitc­hum, Oli­via Co­le, Mor­gan Fairc­hild, Ro­bert Guil­lau­me, Hal Holb­rook, Ge­ne Kel­ly, Jean Sim­mons, Da­vid Og­den Stiers ja In­ga Swen­son.
Bok­si sisältää kuu­si puo­len­tois­ta­tun­nin mit­tais­ta osaa kol­mel­le le­vyl­le jaet­tu­na. Ta­ri­na jat­kuu erik­seen jul­kais­tul­la toi­sel­la bok­sil­la, jo­ka kat­taa tri­lo­gian toi­sen osan "Lo­ve and War" ta­pah­tu­mat.

Kuva, ääni & ekstrat

Hyvä kuva täyttää odotukset ollen levollinen, luonteva ja miellyttävän jäsentynyt. Ääniraita toistaa dialogin puhtaan luonnollisesti ja säestää dramaattisia tapahtumia hyvin Bill Contin säveltämällä musiikkiraidalla. Ekstraton. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy