Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Wonder Woman - 3D

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2017Kesto: 140 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
MVC 3D 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112740238

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Rau­haa ra­kas­ta­vien Ama­zo­nien ri­veistä nou­see uu­si nais­puo­li­nen su­per­san­ka­ri, jon­ka koh­ta­lo on pe­las­taa maail­ma so­dan ju­ma­lal­ta ja en­simmäi­sen maail­man­so­dan kär­si­myk­seltä.

Rau­haa ra­kas­ta­vien Ama­zo­nien ri­veistä nou­see uu­si nais­puo­li­nen su­per­san­ka­ri (Gal Ga­dot), jon­ka koh­ta­lo on pe­las­taa maail­ma so­dan ju­ma­lal­ta ja en­simmäi­sen maail­man­so­dan kär­si­myk­seltä. Pök­kelös­ti käyn­nis­tyvä seik­kai­lu pa­ran­taa vä­hi­tel­len en­simmäi­sen maail­man­so­dan näyttämöil­le sännä­tessään, mut­ta ei py­ri millään ta­voin uu­dis­ta­maan gen­rensä kul­lat­tu­ja kli­seitä.
Ih­me­nai­nen an­taa vai­vat­ta kö­niin kai­kil­le tiel­leen as­tu­vil­le vas­tus­ta­jil­le ja vetää mut­kat suo­rik­si ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si siinä missä kuo­le­vai­set jäävät ar­po­maan mah­dol­li­sen ja mah­dot­to­man vä­liä. Sar­ja­ku­vae­lo­ku­van bra­va­dol­la ete­nevä toi­min­tad­raa­ma tar­joaa pop­cor­nia ja kor­ne­ja pää­tel­miä so­das­ta ja rau­has­ta, mut­ta ge­nee­ri­set hah­mot piir­tyvät ver­rat­tain symp­pik­ses­ti. Gal Ga­dot on kiis­ta­ton Ih­me­nai­nen ja mo­nen san­ka­rin pök­syi­hin puet­tu Ch­ris Pi­ne pas­se­li ai­sa­pa­ri.
Ta­sa-ar­von ni­missä seik­kai­lu on on­nis­tu­nut, sillä lop­pu­tu­los ei ole mil­liäkään hei­kom­pi eikä pa­rem­pi kuin useim­mat mie­hi­set vas­ti­neen­sa, ku­ten vaik­ka­pa Kap­tee­ni Ame­ri­kan jat­ko-o­sat. Kap­tee­ni Ame­rik­ka tun­tuu­kin mo­nel­la ta­paa tämän elo­ku­van hen­gen­hei­mo­lai­sel­ta, eikä vä­hi­ten san­ka­rin luon­teen ja ta­ri­nan taus­tanäyttämön vuok­si, mut­ta har­mil­li­ses­ti ta­ri­na jää tässä kli­sei­sen ku­jan­juok­sun ta­sol­le. Siinä missä al­ku­peräi­sen Kap­tee­ni-e­lo­ku­van ke­hi­tys­ta­ri­na kas­vat­ti ul­koi­ses­ta nössöstä san­ka­rin, on tässä yli­luon­nol­li­nen san­ka­ri san­ka­ri alus­ta lop­puun as­ti ai­van tun­ne­linäkö-synd­roo­mak­si as­ti. Kai­ken maail­mal­ta kuul­lun heh­ku­tuk­sen jäl­keen us­kal­sin odot­taa enemmän.

Kuva & ääni

Jälkikäteen luotu keinotekoinen 3D häiritsee elokuvan vakavasti ottamista, erityisesti sen alkumetreillä. Keinotekoiselta kiiltokuvapinolta näyttävät alkukohtaukset eivät ole omiaan nostattamaan fantasiasaarelta käynnistyvien tapahtumien uskottavuutta. Boksista omalta levyltään löytyvä aito 2D-HD tätä vastoin on kaunista katsottavaa filmaattisesti lavastettuine sodan kuvineen. Sulava ääniraita.

Ekstrat

Boksin ekstrat löytyvät 2D-version levyltä, missä palanpainikkeeksi löytyy noin 2 tunnin edestä pidennettyjä kohtauksia, mokia ja koosteita. (IJ)
15/11/2017

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy