Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Homesman

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: AtlanticKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706140571701

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Atlantic) ellei toisin mainita.

Elokuva

It­senäi­nen 31-­vuo­tias län­nen­nai­nen pyö­rittää maa­ti­laan­sa.

It­senäi­nen 31-vuo­tias län­nen­nai­nen (Hi­la­ry Swank) pyö­rittää maa­ti­laan­sa. Il­man vas­tuu­ta lap­sis­ta hän il­moit­tau­tuu va­paa­he­toi­sek­si viemään kol­me mie­len­ter­vey­tensä ra­juis­sa uu­dis­rai­vauk­sen olois­sa me­nettä­nyttä nais­ta hoi­toon. Mat­ka Neb­ras­kas­ta Iowaan on pitkä ja hän löytää hirt­toköy­den päästä rähjäi­sen pum­min (Tom­my Lee Jo­nes), jon­ka tai­vut­taa avuk­seen.
Tom­my Lee Jo­ne­sin toi­nen pitkä oh­jaus (en­simmäi­nen oli Kol­mes­ti kuo­pat­tu, 2005) is­tuu an­siok­kaas­ti län­ne­ne­lo­ku­van pe­rin­tei­seen. Jol­lain ta­val­la siitä mul­jah­taa pas­tis­si John Way­nen Et­sijöistä ja True Gri­tistä. Mo­lem­mat päänäyt­te­lijöistä ovat lisäk­si ot­ta­neet ja saa­neet tur­han il­mei­set roo­lit, jos niitä ver­taa heidän fil­mog­ra­fioi­hin­sa.
Se on sinänsä har­mi, sillä Jo­nes on­nis­tuu luo­maan poik­keuk­sel­lis­ta rea­lis­mia län­nen to­del­li­siin oloi­hin. Se pa­nee vas­tak­kain nai­sen ee­tok­sen ja mie­hen prag­maat­ti­suu­den. Yllättäen sit­kein tai­puu en­sin. Län­si­mai­nen idea­lis­ti­suus kuo­li ja kuo­pat­tiin siis jo 1800-lu­vun, eikä vas­ta 2000-lu­vun glo­baa­li­ses­sa ta­lousjär­jes­telmässä.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Ekstroissa 71 min. dokumentit. (PS)
17/04/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy