Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Third Person

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 137 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051162333975

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kou­kut­ta­van omapäi­nen juo­ni­nip­pu ku­too löyhäs­ti yh­teen kol­me hy­vin eri­lais­ta ta­ri­naa, jot­ka si­joit­tu­vat eri puo­lil­le maail­maa.

Kou­kut­ta­van omapäi­nen juo­ni­nip­pu ku­too löyhäs­ti yh­teen kol­me hy­vin eri­lais­ta ta­ri­naa, jot­ka si­joit­tu­vat eri puo­lil­le maail­maa. Liam Nee­son on Pa­rii­siin lin­noit­tau­tu­nut hii­pu­va kir­jai­li­ja ja Oli­via Wil­de tämän kiu­soit­te­le­va muu­sa. Ad­rien Bro­dy on hämärä lii­ke­mies, jo­ka lyöttäy­tyy roo­ma­lai­sen kau­not­ta­ren (Mo­ran Atias) mu­kaan ris­kee­ra­ten kai­ken. Mi­la Ku­nis on tiu­koil­le ve­det­ty newyor­ki­lai­nen äi­ti, jo­ka riu­tuu rik­kaan ex-mie­hensä (Ja­mes Fran­co) viemän poi­kan­sa perään.
Oh­jaa­jakä­si­kir­joit­ta­ja Hag­gi­sin ku­to­ma ar­voi­tus on vas­tus­ta­mat­to­man kou­kut­ta­va seit­ti, jos­sa ta­ri­noi­den vä­li­set yh­tey­det hii­pivät ruu­dul­le odot­ta­mat­to­mal­la ta­val­la. Mah­dot­to­man kau­nis ja vir­heettömän slii­pat­tu ta­ri­na pitää kat­so­jan jat­ku­vas­ti var­pail­laan ja poh­ti­mas­sa hah­mo­jen mo­tii­ve­ja ja yh­teyk­siä. Saa­vu­tus on kun­nioi­tet­ta­va kypsään ikään eh­ti­neessä ris­teä­vien ta­ri­noi­den gen­ressä, jos­sa Hag­gis­sillä it­sellään­kin on jo yk­si he­vo­nen en­tuu­des­taan "C­rash":in joh­dos­ta.
E­lo­ku­van sa­lai­suus, jo­ta ei tällä ker­taa voi ol­la kom­men­toi­mat­ta, on, että ta­ri­na ker­too en­nen kaik­kea kir­joi­tusp­ro­ses­sis­ta. Hag­gis käyt­ti ta­ri­nan luo­mi­seen pa­ri vuot­ta tiuk­kaa työtä, ja tämä elo­ku­va mais­tuu yhtä ai­kaa tuon työn har­ki­tul­ta lop­pu­tu­lok­sel­ta ja jon­kin­lai­sel­ta elä­myk­sel­li­seltä me­ta­ta­son päivä­kir­jal­ta. Ta­ri­nan lan­gat ni­vou­tu­vat yh­teen ja ka­toa­vat, jul­mat kään­teet avau­tu­vat ja vaih­toeh­to­ja ko­kei­le­vis­sa va­lin­nois­sa on hie­nos­ti het­kessä elä­mi­sen ma­kua. En­nen kaik­kea tämä mais­tuu kah­den tun­nin vie­rai­lul­ta kir­jai­li­jan pään sisäl­le tämän työstäessä ta­ri­naan­sa. Pääa­sia kui­ten­kin on, että elo­ku­va mais­tuu.
T­rip­pi on hie­no, hah­mot kieh­to­via ja ta­ri­nat kiin­nos­ta­via, mut­ta ko­hee­sio jää lo­pul­ta jok­seen­kin pelkän ki­kan ta­sol­le. Tämä on kuin ai­kuis­ten luuk­ku­kir­ja, jos­sa kaik­ki luu­kut ovat kie­ros­ti yh­tey­dessä.

Kuva, ääni & ekstrat

Dario Marianellin musiikkiraita on kauniin soljuva. Terävä ja kylläisen lämminsäyinen kuva tekee kunniaa kosmopoliittiisen avaralle ja tekstuurikkaalle miljöölle. Ekstroissa lupsakan tietopitoinen kommenttiraita (mukana ohjaaja, näyttelijä/tuottaja Moran Atias, kuvaussuunnittelija Laurence Bennett, leikkaaja Jo Francis ja tuottaja Michael Nozik), mainio ohjaajan haastattelu (33 min.), making of (10 min.) ja traileri. (IJ)
31/03/2015

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy