Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Likainen Harry

Dirty Harry 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1971Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: Dolby TrueHD5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 80387EAN: 7321946115249

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Li­kai­nen Har­ry jou­tui kes­kel­le ko­vaa 1970-­lu­vun alun yh­teis­kun­ta­kes­kus­te­lua.

Li­kai­nen Har­ry jou­tui kes­kel­le ko­vaa 1970-lu­vun alun yh­teis­kun­ta­kes­kus­te­lua. Li­be­raa­lit hauk­kui­vat la­kia omin päin lu­ke­van et­sivän uus­fa­sis­tik­si, mut­ta suu­ri yleisö saat­toi tun­tea to­ki toi­sin. Jos­sain vai­hees­sa saat­taa ol­la, että ve­ny­te­tyn pin­na ei riitä, kun yh­teis­kun­nan tur­va­verk­ko kär­sii pe­rin suu­ris­ta au­kois­ta.
Ny­ky­kat­san­nos­ta li­be­raa­lit oli­vat hie­man väärässä. Don Sie­ge­lin tar­koi­tus oli ku­va­ta vä­ki­val­lan nur­jaa puol­ta, jos­sa ra­ja-ai­dat häi­pyvät. Elo­ku­va on eh­dot­to­mas­ti vä­ki­val­lan vas­tai­nen. Har­ry on uh­ri siinä missä psy­ko­paa­tin palk­ka­mur­haa­jan (hur­ja An­dy Ro­bin­son) kal­toin­koh­del­lut kan­sa­lai­set­kin. Avain­koh­tauk­sek­si voi nyt nos­taa sen, kun Har­ry vie­rai­lee haa­voit­tu­neen kol­le­gan­sa tykönä: Har­ry tun­tuu hel­pot­tu­neel­ta kuul­tuaan tämän jättävän po­lii­sin työn.
E­lo­ku­va on kestä­nut hy­vin ai­kaa, kun ot­taa huo­mioon, kuin­ka usein tämä on tul­lut te­le­vi­sios­ta ja jul­kais­tu uu­si­na vi­deo­ver­sioi­na. Dia­lo­gi kir­joi­tet­tiin niin tiu­kas­ti, että mo­nis­ta to­kai­suis­ta on tul­lut osa po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin py­syvää sa­nas­toa. Ja ai­na nämä ha­luaa kuul­la ja nähdä uu­des­taan muu­ta­man vuo­den vä­lein. Mistä muus­ta toi­min­tae­lo­ku­vas­ta voi sa­noa näin?

Kuva, ääni & ekstrat

Teräväpiirtokuvan tarkkuus häkellyttää. Korkea resoluutio hyödyttää elokuvaa, joka käytännössä kuvattiin luonnonvalossa herkälle ja rakeiselle filmille. Rakeet toisaalta korostuvat, mutta pimeissä kohtauksissa on nyt paljon enemmän naruralistista otetta kuin esimerkiksi vääjäämättä suttuiseksi jäävässä 1990-luvun lopun DVD-versiossa. Aikoinaan sitä tosin pidettiin kuvaltaan erinomaisena. Vaatimustaso tosiaankin muuttuu kymmenessä vuodessa! Vieläkin suurempi etu saadaan uudesta ääniraidasta. Lalo Schifrinin sähköisen musta leffafunk soi perin napakasti ja pakottomasti. Hienot soundit tuovat elokuvaan entistä sähäkämmän sävyn. Ekstroissa kommenttiraita, yli 200 minuuttia dokumentteja, 27 min. haastatteluja ja sarjan trailerit. (PS)
13/10/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy